Edtechkartan

Nu lanserar vi BETA-versionen av Edtechkartan.se– en systemkarta över det svenska edtech-landskapet, är en interaktiv och lättanvänd digital systemkarta som löpande kommer att hållas uppdaterad. Kartan tar utgångspunkt i skolans och skolhuvudmannens verksamhetsprocesser, och utifrån dessa verksamhetsområden mappas leverantörer in som idag har lösningar för att stödja processen. Det har hittills inte funnits en mer detaljerad bild över det komplexa digitala ekosystemet som utbildningssektorn utgör.

En första systemkarta över processer och lösningar för skolväsendet

Syftet med att ta fram en systemkarta över edtech-lösningar är att öka kunskapen hos nationella beslutsfattare om vilka lösningar som idag finns tillgängliga för den svenska marknaden.

Målgruppen för systemkartan är alltså primärt nationella beslutsfattare och organisationer som verkar inom utbildning.  Kartan syftar inte till att ge någon form av “best practice” för huvudmän eller peka på vilka lösningar som bör användas, utan snarare tydliggöra den bredd som faktiskt finns av lösningar inom svensk edtech. Självklart kommer den kunna användas som en översikt av vilka tjänster och produkter som finns och vilka som levererar på dem. Edtechkartan visar de bolag som är medlemmar i föreningen.

Edtechkartan.se behöver nu få feedback för att lanseras i version 1

Arbetet, som startades av branschorganisationen hösten 2017 har resulterat i  en karta som utgår från tre huvudområden: huvudmannaprocesser, skoladministrativa processer och utbildningsprocesser. Inom varje huvudområde har vi identifierat ett antal verksamhetsprocesser (36 totalt) och arbetat fram definitioner av dessa. Arbetsgruppen har medvetet lagt processerna på en relativt hög nivå, utan att bli för granulär i beskrivningarna. Bedömningen har gjorts utifrån en kompromiss mellan två kriterier; kartan ska vara lättläst och överskådlig samtidigt som kartan skall visa på den mångfald som finns hos branschorganisationens leverantörer.

Arbetsgång

Edtechkartan.se har tagits fram av medlemmar i Swedish Edtech Industry, där en grupp systemarkitekter eller produktägare från flera olika bolag gemensam arbetat i en arbetsgrupp. Vi har många processer och olika segment inom branschen och därför har det varit viktigt att få till en bredd i arbetsgruppen. Arbetet har utgått från Allmänna råden, för att säkerställa att alla de processer som skolan är ålagd att ha täcks av systemkartan. Flera remissrundor har gått ut till alla medlemmar, dels en med processområdena och en med lösningar, dvs tjänster eller produkter. Nu släpps den alltså i sin BETA-version, med en Feedback-knapp för att arbetsgruppen skall få in underlag och synpunkter från alla intressenter för att ”stämma in” kartan rätt.