Det digitala ekosystemet – tekniska och organisatoriska förutsättningar.

En vägledning i förberedelserna inför digitala nationella prov, men också för att skapa ett hållbart digitalt ekosystem för alla tjänster som skolan använder.

I oktober 2021 kompletterades Edtechkartan med ytterligare ett stödmaterial kopplat till bygget av ett ändamålsenligt digitalt ekosystem. Materialet är framtaget av Swedish Edtech Industry med ambitionen att vara ett stöd för huvudmän och skolor i arbetet med att skapa de förutsättningar som bland annat behövs för att genomföra digitala nationella prov (DNP) i Skolverkets kommande provplattform. Det är tänkt att fungera som ett komplement och konkretiserande vägledning till Skolverkets information.

En viktig anledning till att branschen tagit fram materialet är att de grundläggande förutsättningar som krävs för att genomföra digitala nationella prov i Skolverkets provplattform, är viktiga byggstenar i hela det digitala ekosystemet av tjänster i skolan. Genom att säkerställa allt från uppdaterade digitala register och inloggning till en organisation för it-teknisk och it-pedagogisk support, har man som huvudman vunnit mycket. Det är byggstenar som behövs oavsett om det är en provtjänst som ska användas eller en lärplattform eller ett enskilt läromedel.

Om materialet

Stödet är indelat i tre delar:

– Tekniska förutsättningar (hårdvara, stabil internetuppkoppling, register och registervård, identitets- och behörighetshantering, integrationer och informationsförsörjning)
– Organisatoriska förutsättningar (teknisk support, pedagogisk support, digital vana och kompetens)
– Checklista och skattning för att få en känsla av var man står i arbetet.

Materialet består dels av en konkretisering av Skolverkets krav, med tips och råd samt av matchningar mellan krav, förutsättningar och Edtechkartans processer och de leverantörer som kan bistå i arbetet. Det finns också några exempel utifrån befintliga it-miljöer (om man har en Google- eller Microsoft-miljö t.ex.)

Några tänk-på som tas upp:

– Oavsett eventuella fördröjningar från Skolverkets sida, är de tekniska och organisatoriska förutsättningar som beskrivs kopplat till DNP, även till stor nytta i arbetet med ert ekosystem av digitala tjänster i stort. Det är alltså inte ogjort arbete och stora delar behövs oavsett när, var och hur åtkomst och genomförande av digitala nationella prov kommer ske. Att investera i de grundläggande förutsättningarna här är att investera i grunderna för ett säkert, effektivt och kvalitativt digitalt ekosystem.

– Skolverkets provplattform kan enbart användas för nationella prov och bedömningsstöd, inte för övriga prov och tester ni genomför. För det behöver ni en separat prov- och bedömningstjänst, där ni också kan konstruera era egna prov. Flera har redan investerat i en sådan för att bland annat kunna genomföra de nationella skrivproven som varit obligatoriska att genomföra digitalt sen 2018. Och det är också viktigt ur aspekten digital vana – elever och lärare ska vara vana vid att genomföra prov i en provtjänst!

– Det finns flera tjänster och lösningar att använda sig av när det gäller de tekniska förutsättningarna – integratörer och leverantörer.

Till stödmaterialet: Digitala ekosystemet – tekniska och organisatoriska förutsättningar (för DNP)