Att vara medlem

Att vara medlem i Swedish Edtech Industry…

Vi driver våra medlemmars frågor och är en leverantörsneutral samtalpart i nationella och internationella sammanhang, en självklar part i samverkansprojekt med olika myndigheter och organisationer. Genom medlemskap bidrar ni och driver på de frågor och utvecklingsområden som är viktiga för branschen. Tillsammans blir vi starka.

…ett sätt att ta ansvar utveckling

Våra medlemmar tar ansvar för att utveckla en kvalitativ digitalisering av utbildningssektorn och det livslånga lärandet och bidrar till att öka kvaliteten och förbättra det digitala ekosystemet. För kunderna skapar ett  medlemsskap hos oss trygghet då vi har branschgemensamma etiska riktlinjer och principer för en sund och fri marknad

Medlemmar erbjuds:

Kunskap och omvärldsbevakning

Varannan vecka får man ett internt nyhetsbrev, exklusivt för våra medlemmar, där vi gör jobbet åt er genom att samla nyheter från branschen, både nationellt och internationellt. Vi bevakar nyheter kring policybeslut eller olika intressenters frågor som påverkar sektorn och ni får förhandsinformation om vad som är på gång. Vi arrangerar också återkommande digitala updates – kortare möten med information och avstämning kring vad som är på gång hos er.  

Nätverkande

Vi arrangerar regelbundet medlemsevent och medlemsråd på aktuella tema. De är exklusiva och ger er förutom tillfälle att träffa era branschkollegor, också möjlighet att träffa myndigheter och organisationer, få insikt i pågående arbete och medverka till att utveckla de frågor vi arbetar med. Vi deltar som partner vid olika events och mötesplatser.

Synlighet

Vår medlemsbolag presenteras på vår webb, och på navet för inköp- och upphandling; Edtechkartan, som ger en övergripande bild av det breda ekosystem av edtechlösningar som finns kopplat till den svenska skolans olika processer.  Edtechkartan används av beställare som en marknadsöversikt. På Edtechkartan finns även våra olika stödmaterial Att köpa edtech (nominerat till Guldlänken 2020), Att välja digitala lärresurser och Beredskapsplanering. Vårt externa nyhetsbrev når fler än 1200 beslutsfattare.

Vägledning, råd och stöd

Som medlemmar har ni möjlighet till rådgivande samtal om edtechmarknaden, det digitala ekosystemet, inköp och upphandling och it-standarder. 

Internationella samarbeten och exponering

Vi kan ge ett initialt stöd för att koppla ihop er med våra internationella kontakter inför export eller att bygga mer kunskap om nya marknader.

Vi är aktiva och har varit med och startat upp vårt europeiska edtech-nätverk för att stärka svensk och europeisk edtech, European Edtech Alliance, som samlar mer än 2500 edtechföretag. Under våren 2022 kommer vi lansera The European Edtech Map, för att visa på mångfalden i europeisk edtech. Här får ni exponering och möjlighet till benchmarking och partnerskap. 

Vi medarrangerar Nordic Edtech Awards och samarbetar med olika handelskammare, internationella analysföretag, Business Sweden och arrangerar kunskaps- och nätverksmöjligheter för att koppla ihop våra medlemmar med nya marknader.

Påverkan, opinion och utvecklingsfrågor

Vi driver våra medlemmars frågor och intressen i debattartiklar, arbetsgrupper och paneler. Varje år släpper vi en branschrapport som ökar kunskap och bidrar till ett faktabaserat offentligt samtal om förutsättningar för en kvalitativ digitalisering av utbildningssektorn. Vi driver också flera utvecklingsprojekt enligt principen: Mer verkstad! På så vis bidrar vi till att ta ansvar för den utveckling vi vill se. I våra utvecklingsprojekt tar våra medlemmar en aktiv roll. 

Utvecklingsprojekt vi driver eller är med och aktivt samverkar i:

Mer information för medlemmar

För medlemmar i Swedish Edtech Industry finns en medlemsmapp med övergripande intern information om vårt gemensamma arbete, projektportfölj, kalendarium m.m.

Klicka här för att ansöka om tillgång till mappen.

 

Intresserad av ett medlemskap? Kontakta oss gärna för mer information.