Vi på Swedish Edtech Industry värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter, i vilka sammanhang och varför. 

Personuppgiftsansvarig: Swedish Edtech Industry, organisationsnummer 802506-4661 

Hantering av personuppgifter

Swedish Edtech Industry är en ideell branschförening som samlar aktörerna inom svensk edtech för att bidra till utveckling av det digitala ekosystemet för skolväsendet. I egenskap av förening, behandlar vi olika kategorier av personuppgifter. Vi behandlar dels våra medlemmars personuppgifter och dels de som väljer att kontakta och följa oss t.ex. genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Ändamål och syfte

För våra medlemmars räkning behandlar vi personuppgifter för att kunna upprätthålla ett medlemsregister, administrera medlemsavgifter, driva projekt tillsammans, nätverka, informera och kommunicera med våra medlemmar. 

För icke medlemmar, personer som t.ex. väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller ta kontakt med oss, behandlas personuppgifter i syfte att sprida information om vår förening och det som sker i branschen och skolväsendet kopplat till edtech.

Vi samverkar även med parter som inte är medlemmar och då behandlas personuppgifter i syfte att arbeta i gemensamma projekt. 

Vilka uppgifter behandlas

Kategorier av uppgifter som behandlas för våra medlemmar är t.ex.: namn, e-post, telefonnummer, adress, bolagsinformation.

För icke medlemmar, vid prenumeration av våra nyhetsbrev och övrig kontakt behandlas namn och kontaktuppgifter. Uppgifterna behandlas tills dess prenumeration avslutas. I samverkansprojekt med olika parter, behandlas namn, kontaktuppgifter, fritext tills dess projektet är avslutat. 

Laglig grund – samtycke

Laglig grund för hantering av våra medlemmars personuppgifter är dels fullgörande av avtal och dels samtycke. Samtycke sker via medlemsvillkoren. 

Icke medlemmar samtycker till behandling av uppgifterna när prenumeration på nyhetsbrev registreras, kontakt tas med oss eller samverkansprojekt startas. 

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att veta hur vi behandlar dina personuppgifter samt att be om att få dem rättade, ändrade eller raderade. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke. Om något av detta önskas, kontakta info@swedishedtechindustry.se 

Om du vill veta mer

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, kontakta info@swedishedtechindustry.se