Edtech community, network & learning - för tillväxt och innovation

Varje år arrangerar vi flertalet evenemang och möten för och med våra medlemmar på olika tema, med intressanta gäster och pay-it-forward-aktiviteter, där våra medlemmar delar med sig av spännande erfarenheter om affärsutveckling, exporterfarenheter, growth marketing, ledarskap, on-boarding och annan expertkunskap. Det handlar om tema som t.ex.:

Edtech network - pay it forward

Våra medlemmar delar med sig till varandra av spännande erfarenheter om affärsutveckling, exporterfarenheter, growth marketing, ledarskap, on-boarding och annan expertkunskap.

Meet the investor 

Tillfälle att möta investerare. Investerare bjuds in för att ge en investerarsyn på olika frågeställningar och teman: Vad letar vi efter? Vilka områden är intressanta just nu? Vad ska jag tänka på när vi ska ta in kapital? Export, tillväxt och förvärv.

Meet the customer

Tillfälle att lyssna till kundens perspektiv. Vi bjuder in inköpare från olika organisationer för att beskriva sina behov, sätt att arbeta, hur de vill att samarbete skall se ut och komma med de bästa tipsen till leverantörer.

Edtech learning

Lärande om edtech utifrån olika segment, marknader, teknisk utveckling och innovation. Vi bjuder bland annat in gäster från olika branscher, experter eller internationella edtechs som delar med sig av erfarenheter kring relevanta ämnen inom olika teman.

Edtech ecosystem

Hur vi tillsammans arbetar för kvalitet i det digitala ekosystemet av tjänster och produkter. Vi bjuder såväl in gäster för att informera och diskutera allt från interoperabilitet och tekniska standarder till hur man möter marknaden, hanterar kravställningar och hittar metoder för evidensbaserad, verksamhetsnära utveckling som anordnar egna möten enbart för medlemmar för att diskutera hur vi bäst tillsammans inom branschen driver frågor kring kvalitet och utveckling.

Edtech create

Vi fångar behov av gemensamma aktiviteter och insatser, där arbetsgrupper formeras för framtagande av stöd, vägledningar, underlag för opinionsdrivande aktiviteter, value propositions, utveckling av edtechkartan osv. Vi samskapar.

En del av våra events är exklusiva "members only", men andra öppna för flera.

Klicka här för att komma till vår eventkalender.