Över 1000 edtechföretag registrerade sig inför lanseringen av på Europas första edtechkarta

I maj 2022 lanserade European Edtech Alliance European Edtech Map, en karta för att illustrera det dynamiska och starkt växande edtechlandskapet i Europa. Redan vid lanseringen fanns det över 1000 edtechföretag registrerade och för var dag som går växer antalet.
Kartan syftar till att ge en översikt över edtechmarknaden i Europa för att göra det möjligt att hitta tjänster, företag för potentiella investeringar eller företag att benchmarka mot, beroende på vem du är. Målet är att bygga och sprida kunskap om hur branschen ser ut och vilka förutsättningar som behövs för fortsatt utveckling.

European Edtech Map är en karta över edtechföretag som har huvudkontor i något av våra europeiska länder. Edtechföretag som är medlemmar i någon av organisationerna som ingår i European Edtech Alliance ges möjlighet att lägga till mer information om sina olika erbjudanden på kartan.