Export och tillväxtfrämjande aktiviteter

Internationalisering är en gemensam drivkraft för våra medlemmar, de flesta svenska företag måste växa internationellt för att utvecklas.
Svensk edtech står sig stark i en internationell jämförelse, i svensk edtech står användaren i centrum och tjänsteutveckling sker med fokus på lärande, effektivitet och likvärdighet i kombination med en hög grad av teknisk innovation. En förklaring är att vi har ett nära samarbete med myndigheter, forskning, företag och skolor. Vi förstår behoven med vår unika erfarenhet av trettio års digitalisering av utbildningssektorn.

Vi har initierat ett starkt samarbete i Europa

Edtech Europe Alliance är ett konsortium bestående av 23 branschorganisationer och nätverk som tillsammans representerar över 2000 europeiska edtechföretag. Vi delar kunskap, kontakter och erfarenheter och arbetar med frågor som kvalitet, interoperabilitet, tillväxt och förutsättningar för innovation, men också vara en dialogpartner och röst för företagen. Syftet är att stärka innovation och tillväxt för utbildningsteknologi och lärande i Europa och Swedish Edtech Industry var en av initiativtagarna vid starten.

"Företag behöver växa för att kunna utveckla de bästa tjänsterna för lärande. Vi är ett litet land och digitala tjänster kostar en hel del att utveckla. Därför behöver vi fördela kostnaderna på flera marknader om det ska vara ekonomiskt hållbart för företagen och prisvärt för skolorna".

Exportfrämjande aktiviteter

Vi samlar branschen för att gemensamt göra insatser, aktiviteter och event där medlemsföretagen kan få möjlighet att lära känna nya marknader, få värdefulla kontakter och leads.

Vi arrangerar regelbundet events med bland annat Business Sweden, Svenska Handelskammare internationellt och ambassader. Tyskland, UK, USA, Danmark, Finland och Hongkong tillhör några områden där vi haft ett större svenskt intresse. På en internationell marknad är vi inte konkurrenter, utan stärker varandra.

Partnerskap på konferenser och marknadsplatser

Vi arbetar även med att samla branschen på olika events i Sverige, eller internationellt. Vi är kompetenspartners till SETT, Sveriges största lärfestival och mötesplats för innovativt och livslångt lärande och har också varit partners på eFörvaltningsdagarna och EdTech Sweden samt samarrangerar den nordisk/baltiska upplagan av GESA, Global Edtech Startup Awards. Genom European Edtech Alliance är vi bland annat medarrangörer till HolonIQ Global Impact Summit och Edtech Next Summit. Allt detta ger våra medlemmar bra exponering och förmånliga avtal.

Vi har också varit med och arrangerat utvecklingsprogrammet Sting Test Drive Edtech (2018)