En nationell testarena


Swedish Edtest är Sveriges första nationella testarena för edtech.

Här möts lärare och edtechbolag för att tillsammans värdera och utveckla kvalitativa digitala lärresurser.

Edtest fungerar som en nod där lärare och edtechutvecklare kan mötas i verkliga undervisningssituationer för att tillsammans pröva hur digitala lärresurser kan designas så att de svarar mot behoven i undervisningen. Testerna genomförs med en systematisk metod som bygger på forskning och teorier om lärande.

Den digitala kompetensen ökar

Swedish Edtest startade som ett Vinnovaprojekt och har nu tagits över och förvaltas av Ifous. Sedan starten år 2020 har ca 50 bolag testat eller påbörjat tester tillsammans med 300 lärare. Tester har genomförts inom samtliga skolformer hos 10 olika skolhuvudmän. Utvärderingarna visar att testande lärare får en ökad digital kompetens och deras förmåga att kritiskt granska och värdera digitala lärresurser stärks. Testande bolag får viktiga referenser och kontakter samt värdefull återkoppling som kan användas i produktutvecklingen.

En unik möjlighet för edtechbolag

Som edtechbolag ger ett deltagande i Swedish Edtech en möjlighet att utveckla digitala lärresurser tillsammans med era användare. Ni får kontakt med lärare som vill testa era digitala lärresurs i sin undervisning och ni ökar era kunskap om verkliga undervisningsbehov och hur era lärresurs kan möta dem. Dessutom testas era lärresurs utifrån en forskningsbaserad metod och med Ifous som ägare finns nu en fortsatt närhet till just forskning och evidensbaserat utvecklingsarbete.

Läs mer om bakgrunden här.

Vill du som edtechbolag veta mer om Swedish Edtest? Kontakta Johanna Karlén på Swedish Edtech Industry.

Swedish Edtest testarena
.
Nationell testarena för digitala lärresurser..
Swedish Edtest är arenan där lärare och edtechbolag möts för att tillsammans värdera och utveckla digitala lärresuser, för att lära av varandra

Utvecklar lärares förmåga att välja och värdera digitala läromedel.

Lärarnas förmåga att kritiska granska digitala lärresurser utvecklas.

Forskningsbaserad metod för testning i klassrummet.
.
Med avstamp i lärarens syfte och mål med undervisningen, granskas, värderas och testas lärresurserna utifrfån en gemensam, forskningsbaserad testmetod
Forskning möter verksamhet och näringsliv.
Swedish Edtest ägs av det fristående forskningsinstitutet Ifous och utvecklas i samarbete med oss i Swedish Edtech Industry. Alla huvudmän som är medlemmar i Ifous och bolag som är medlemmar i Swedish Edtech Industry har tillgång till Swedish Edtest digitala testarena.

Läs mer och registrera dig som huvudman, lärare eller bolag här.