Hur arbetar vi för konkurrens på rättvisa villkor?

Hur arbetar vi för en effektiv och rättvis konkurrens och undviker konkurrensbegränsande verksamhet? Och vad gör vi när något går fel? Här är några tips på vägen. 

Samarbete och dialog 

En grundförutsättning i arbetet med att utveckla ändamålsenliga digitala tjänster är samarbete och dialog mellan leverantörer och beställare. För att utveckla ändamålsenliga tjänster behövs leverantörer som snabbt och säkert, utifrån beställarens krav och med interoperabilitet som grundläggande byggsten, kan utveckla och anpassa precis den typ av tjänst som kommuner, regioner eller enskilda skolor är i behov av.  Det behövs också beställare med insikt i verksamhetens behov och det digitala ekosystemet av olika tjänster som ska fungera tillsammans.

Offentliga aktörer är nyckelspelare i inköp, upphandling och kravställning, vilket ställer krav på kunskap om vad som finns och kan utvecklas av marknaden. För att säkerställa kunskap och minimera risken för konkurrensbegränsande verksamhet behövs även här samarbete och dialog mellan leverantörer och beställare. 

För att förflytta nuläget och driva utveckling behövs, förutom samarbete, även mod. Ett tips är att göra innovationsupphandlingar, där man tillsammans med en leverantör testar och utvecklar i mindre skala först, för att på så sätt säkerställa tjänster som möter behoven. Det är en form av upphandlingar som är underutnyttjad idag. Andra tips är att utmana leverantörerna genom RFI:er (Request For Information) före upphandlingen eller att våga frångå krav på omfattande referenscase – kanske finns det en ny, men mindre prövad spelare, som har en innovativ lösning ni kan genomföra en pilot tillsammans med och sedan skala upp?

För ytterligare stöd i arbetet med inköp, se vårt material Att köpa Edtech – stöd vid upphandling och inköpSpecifikt om om interoperabilitet och it-standarder här.

Etiska riktlinjer för branschen

Som branschorganisation har vi definierat principer för en fri och sund marknad, vi har etiska riktlinjer och avsiktsförklaringar med målet att marknaden ska fungera optimalt och leverera just de tjänsterna utbildningsområdet behöver. Läs om våra principer och etiska riktlinjer här.

Tre frågor för dig som offentlig aktör 

Om du som offentlig aktör, beställare, huvudman är osäker och funderar på att ta fram eller utveckla en digital tjänst kan Svenskt Näringslivs “3L-metod” vara ett stöd på vägen.  Metoden utgår från tre frågor att diskutera: är det ni planerar

  1. Lagligt?
  2. Lämpligt?
  3. Listigt?

Beroende på svaren går man vidare till nästa steg, med policys och problemidentifiering.  

När det går fel

Vid upplevd konkurrensbegränsande verksamhet, kan man tipsa eller anmäla till Konkurrensverket

Konkurrensverket- Tipsa om konkurrensproblem

 

Tillbaka till:

Konkurrens  på rättvisa villkor – så skyddar lagar och regler den