Skola online och beredskapsstöd

Branschens stöd för en skola online

Med anledning av coronapandemin har branschen arbetat för högtryck under våren och har fortsatt beredskap inför eventuella restriktioner kommande läsår, om det skulle bli aktuellt igen.

edtechkartan finns en sammanställning över det branschen gör för att stötta, med tips och vägledningar samt en sammanställning av vad olika leverantörerna gör för att erbjuda extra stöd och resurser till skolorna i användandet av de tjänster som erbjuds.

Flera delar av materialet ovan finns även i kortare versioner i pdf-format.