Branschens stöd för en skola online

Under coronapandemin har branschen arbetat för högtryck och har fortsatt beredskap inför eventuella restriktioner, om det skulle bli aktuellt igen.

edtechkartan fanns under den akuta tiden en sammanställning över det branschen gjorde för att stötta, med tips och vägledningar samt en sammanställning av vad olika leverantörerna gör för att erbjuda extra stöd och resurser till skolorna i användandet av de tjänster som erbjuds (Skola Online). Den sidan är nu avpublicerad, men om behov uppstår publicerar vi den igen.

Däremot låter vi det stöd vi tog fram i samverkan med Skola Hemma (ett tillfälligt samarbetsprojekt mellan flera olika myndigheter och organisation under pandemin) som rör beredskaps- och scenarioplanering vara kvar. Flera delar av materialet är relevant oavsett pandemi, eftersom det alltid är viktigt att ha planer för hur man ska agera när något oväntat sker, när digitala tjänster blir otillgängliga etc.