Om oss

Vi är en ideell branschorganisation som, genom att samla leverantörer inom den svenska edtechbranschen, bidrar till innovation och utveckling, till nytta för det livslånga lärandet, för svensk förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning. Läs våra stadgar här.

.

Branschorganisationen Swedish Edtech Industry leds strategiskt av en styrelse, som väljs av årsstämman. Vd rapporterar till styrelsen. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Det ska vara möjligt för alla branschens bolag att vara med, d.v.s. både stora och små företag och därför delas medlemsavgiften upp i olika nivåer baserat på medlemsföretagets senast fastställda årsomsättning. Edtech står för Educational Technology - utbildningsteknologi. Våra medlemmar levererar en bredd av tjänster och produkter såsom digitala läromedel och lärverktyg, lärresurser, provverktyg, lärplattformar, skoladministrativa system, hårdvara, kommunikationslösningar och kompetens. Som medlem är man med och påverkar föreningens arbete på olika sätt, t.ex. genom att lämna motioner.

Föreningens arbete tar sin utgångspunkt såväl i våra stadgar som i vår vision och mission. Läs mer om dem här. Vi har också, tillsammans med våra medlemmar, tagit fram riktlinjer och principer som syftar till ökad kvalitet i det digitala ekosystemet till gagn för utbildningsväsendets utveckling.

Styrelse

Örjan Johansson

Ordförande, Affärsområdeschef skola, Atea

Marcus Dahlman

VD Digiexam

Anna Tranell

CIO Natur&Kultur

Anna Åkerfeldt

Forskare Stockholms universitet och iFous

Marcus Ander

Chef digital utveckling, Gleerups

Fredrik Bengtsson

VD, NE

Andreas Eng

Grundare, Eventful

Joel Hörnqvist

VD Tempus

Ronald Bernette

, VD Collegial

VD

Swedish Edtech Industry

Jannie Jeppesen

Digitalisering och lärande har varit en röd tråd för Jannie, både som lärare, rektor och konsult inom digital kompetens och digitalisering av utbildning. Som affärsutvecklingschef på Rektorsakademien var hon bland annat med och vidareutvecklade SETT, liksom tog fram konceptet EdTech Sweden.

E-post: jannie@swedishedtechindustry.se
Telefon: +46 702 244 865

Om oss och vår styrelse

Kvalitetschef

Swedish Edtech Industry

Johanna Karlén

Att gå från samtal om samverkan till konkreta samarbeten som leder framåt, löser utmaningar och ökar kunskapen om det digitala ekosystemet är en drivfaktor för Johanna som har sin bakgrund i skolan. Hon har drivit flertalet nationella projekt och har för sina insatser tilldelats Guldäpplets jubileumspris för bl.a. medskapandet av SKR:s LIKA-verktyg, skattningsverktyg som genererar handlingsplaner för ledning och lärare och som använts av merparten av landets huvudmän.

E-post: johanna.karlen@swedishedtechindustry.se
Telefon: +46 708 143 994

IMG_2874_2