En konsortium av branschorganisationer och nätverk

European Edtech Alliance, är ett konsortium bestående av europeiska branschorganisationer och nätverk som tillsammans representerar över 2500 europeiska edtechföretag. Syftet är att stärka innovation och tillväxt för utbildningsteknologi och lärande i Europa.
- Europa har en fantastisk mångfald av språk och kultur, men det är också en utmaning för många edtechföretag som behöver växa, säger Jannie Jeppesen, vd på den svenska branschorganisationen och en av initiativtagarna till European Edtech Alliance.

Varje land har sina läroplaner, sitt språk och sina utbildningssystem och det är en utmaning för europeiska edtechföretag, förklarar hon.
- Företag behöver växa för att kunna utveckla de bästa tjänsterna för lärande. Vi har många små länder i Europa och digitala tjänster kostar en hel del att utveckla. Därför behöver vi fördela kostnaderna på flera marknader om det ska vara ekonomiskt hållbart för företagen och prisvärt för skolorna. En stor del av edtechmarknaden finns inom offentlig sektor, som ju har en tight budget.

"Vi måste ha en stark europeisk utveckling av edtech, annars blir vi omkörda"

- Det måste vi ta tillvara på nu och skapa möjligheter för en stark europeisk utveckling av edtech, annars blir vi omkörda, menar Jannie. Europa är starka inom utbildning och vårt mål med det europeiska nätverket är att bidra till en stark, öppen och effektiv marknad för edtech, att tjänsterna kommer många till del och att vi genom ett stärkt samarbete får till en korsbefruktning av europeisk utbildningsinnovation. Vi är övertygade om att detta kommer att främja tillväxten av europeisk edtech och bidra till att locka talanger och finansiering till sektorn, vilket kommer att leda till ökad kvalitet och prisvärdhet för digitala verktyg, avslutar hon.

Edtech Europe Alliance (EEA) är ett nätverk för att dela kunskap, kontakter och erfarenheter som arbetar med frågor som kvalitet, interoperabilitet, tillgänglighet och förutsättningar för innovation, men också fungerar som dialogpartner och röst för företagen.