Konkurrens är samhällseffektivt

För att svenska edtechföretag ska kunna bidra till utvecklingen i det svenska utbildningssystemet krävs det att det finns en mångfald av aktörer som verkar i fri konkurrens och på rättvisa villkor.

En fungerande marknad skapar förutsättningar för hög kvalitet bland varor och tjänster, för nya innovationer och för att priserna hålls på rätt nivå och att våra skattemedel används på bästa sätt. Denna mångfald ger stora valmöjligheter för kunderna att hitta lösningar för just deras behov. Konkurrens är samhällseffektivt och därför skyddas den i Konkurrenslagen, i Kommunallagen och i Lagen om offentlig upphandling.

Vår medlemsenkät från 2021 visar att fyra av tio medlemsföretag i Swedish Edtech Industry har upplevt konkurrensbegränsande offentlig verksamhet. Vår erfarenhet visar att egenutvecklad teknologi ofta innebär betydande större kostnader och är då ett slöseri med skattemedel.

Vilka regler och lagar gäller?

Det råder en del osäkerhet kring vilka spelregler som gäller, både hos huvudmän och leverantörer. Därför har vi listat de regelverk och lagar som gäller med vidare hänvisning direkt till källan. Vi tipsar också om hur man får ut det mesta av sin roll på marknaden och vad man kan göra när det gått fel. 

Våra sammanfattningar:

Konkurrens på rättvisa villkor – så skyddar lagar och regler

Stöd i arbetet för en rättvis konkurrens