Digital infrastruktur - en hygienfaktor

I Sverige har vi en lång digitaliseringshistorik och resa bakom oss. Vi har bra förutsättningar, vi har kommit långt när det gäller grundläggande digital infrastruktur, men under resans gång har hål skapats, bland annat för att vi under lång tid en nationell gemensam riktning.

En fungerande digital infrastruktur är avgörande för såväl kvalitativ användning som utveckling av digitala tjänster och produkter. Hålen behöver lagas, ett arbete vi behöver göra tillsammans - beställare och leverantörer.

Branschorganisationen aktiva och drivande i arbetet

Som branschorganisation är det viktigt för oss att vara aktiva, drivande och delaktiga i de olika arbeten som pågår nationellt. Att på olika sätt verka för en gemensam terminologi, tekniska standarder och överenskommelser för en robust och säker digital infrastruktur. Modern teknik och standarder är avgörande för fortsatt innovation och utveckling.

Exempel på vad vi gör kopplat till grundläggande digital infrastruktur:


- It-standarder för ett smidigt digitalt ekosystem
- FFIS, forum för informationsstandardisering i skolväsendet - deltar i styrgrupp
- SIS TK450 - deltar i kommittén och har även ordförandeskap i AG6 digitala resurser för lärande.
- Studie: Standarder för datadrivna processer i skolan En analys och studie genomförd 2019, medfinansierad av Vinnova
- Edtechkartan: stöd och vägledning för implementering av it-standarder, inklusive en listning över relevanta standarder i utbildningssektorn
- Vår vd deltog aktivt i regeringens strategiska samverkansprogram Kompetensförsörjning och Livslångt lärande. Arbetet resulterade bland annat i ett unikt myndighetsuppdrag gällande digital infrastruktur för kompetensförsörjning och det livslånga lärandet.