Sverige ska bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet.

Varför finns vi?

Investerare/Akademi

Partners