Sverige är ledande i att använda och utveckla den digitala teknologi som möjliggör och stärker det livslånga lärandet och oss som kunskapsnation.

Varför finns vi?

Investerare/Akademi

Partners