Ny rapport: Edtechbarometern 2023: Inflationseffekter, AI-feber och uppköp