Om oss

Vi är och vi vill:

Vi vill bidra till att Sverige blir det ledande landet i världen på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter och effekter för att skapa fantastiska resultat i hela utbildningssystemet.

Vi är en ideell branschorganisation som, genom att samla leverantörer inom den svenska edtechbranschen, bidra till innovation och utveckling, till nytta för svensk förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning. Läs våra stadgar här


Branschorganisationen Swedish Edtech Industry leds strategiskt av en styrelse, som väljs av årsstämman. Vd rapporterar till styrelsen. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Det ska vara möjligt för alla branschens bolag att vara med, d.v.s. både stora och små företag och därför delas medlemsavgiften upp i olika nivåer baserat på medlemsföretagets senast fastställda årsomsättning. Edtech står för Educational Technology - utbildningsteknologi. Våra medlemmar levererar en bredd av tjänster och produkter såsom digitala läromedel och lärverktyg, lärresurser, provverktyg, lärplattformar, skoladministrativa system, hårdvara, kommunikationslösningar och kompetens.

Driva en kvalitativ digitalisering. Vi vill bidra med nytta när det gäller digitaliseringen i den svenska skolan och utbildningsväsendet. .

Bygga kunskap. Vi är ett forum där medlemsföretagen utvecklas och samarbetar sinsemellan och med akademi, myndigheter och huvudmän. Utveckling av det digitala ekosystemet måste ske i samverkan, där vi är branschens forum för förbättrings- och kvalitetsfrågor.

Verka för en fri och sund marknad. Vi vill att entreprenörers drivkrafter och tekniska kunnande tas tillvara. På så sätt får vi de mest effektiva, högkvalitativa och innovativa tjänsterna och produkterna som kan skapa nytta och lösa utmaningar i utbildningssystemet.

Driva kvalitetsfrågor. Vi behöver effektiva, moderna digitala tjänster och produkter och vi behöver vassa kravställningar och upphandlingar runt de områden som rör digitalisering i utbildningssystemet.

Styrelse

Örjan Johansson

Ordförande, Affärsområdeschef skola, Atea

Anna Kraft

VD Studi

Anna Settman

VD Liber AB

Bo Kristoffersson

Unikum

Christer Carlberg

VD Sanoma Utbildning AB

Hernán Ruiz

VD Schoolsoft

Samuel Henningsson

VD Netport Science Park

Sara Zetterberg

VD Haldor

Torbjörn Karlsson

IST

VD

Swedish Edtech Industry

Jannie Jeppesen

Digitalisering och lärande har varit en röd tråd för Jannie, både som lärare, rektor och konsult inom digital kompetens och digitalisering av utbildning. Som affärsutvecklingschef på Rektorsakademien var hon bland annat med och vidareutvecklade SETT, liksom tog fram konceptet EdTech Sweden.

E-post: jannie@swedishedtechindustry.se
Telefon: +46 702 244 865

JannieJeppesen (1)

Kvalitetschef

Swedish Edtech Industry

Johanna Karlén

Att gå från samtal om samverkan till konkreta samarbeten som leder framåt, löser utmaningar och ökar kunskapen om det digitala ekosystemet är en drivfaktor för Johanna som har sin bakgrund i skolan. Hon har drivit flertalet projekt och är bland annat medskapare av SKR:s LIKA-verktyg, skattningsverktyg som genererar handlingsplaner för ledning och lärare och som idag används av merparten av landets huvudmän.

E-post: johanna.karlen@swedishedtechindustry.se
Telefon: +46 708 143 994

JS Johanna 1d (3)