Prorenata – vill erbjuda ett lättanvänt system som fortfarande lever upp till alla krav inom elevhälsan

Royal Schedule automatiserar och förenklar schemaläggning med AI-baserad algoritm
maj 17, 2021
Branschrapport 2021 – nya behov driver på utvecklingen
juni 29, 2021

Vi har pratat med Jens Alm, läkaren och programmeraren som för tio år sedan grundade företaget Prorenata. Prorenata utvecklar och driver ett medicinskt journalsystem för elevhälsa, Prorenata Journal. Systemet används eller är på väg att införas på ca 40% av den svenska skolmarknaden.

Mer än en medicinsk journal

Jens, som är vd för Prorenata men också fortsatt systemarkitekt för Prorenata Journal, berättar att deras fokus är på skolan som myndighet.

– Vi vill försöka göra ett lättanvänt system som fortfarande lever upp till alla de juridiska och verksamhetsmässiga krav som ställs på känsliga uppgifter inom elevhälsan och skolan i stort. Den medicinska journalen för skolsköterskan och skolläkaren är kanske det mest uppenbara användningsområdet, men även skolpsykologer, kuratorer, specialpedagoger, rektorer med flera använder Prorenata Journal för att dokumentera inom känsliga områden.

Prorenata Journal som är CE-märkt (uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav) har idag ca 40% av marknaden för systemstöd för elevhälsa i Sverige. En ökning från ca 5% för fem år sedan, enligt Jens.

– Vi vill så klart fortsätta att ge fler möjligheten att använda Prorenata Journal och tror att vi kan vara en pusselbit för huvudmännen, dels för elevhälsa, men också när det gäller känsliga och juridiskt komplicerade processer.

Från två användare till 30 000

Jens förklarar att han byggde den första versionen av Prorenata Journal för lite över 10 år sedan när han arbetade som skolläkare på en friskola i Skåne, där datorjournaler inte fanns.

– Den skolsköterska som jag jobbade med hade pappersjournaler och hotade att sluta om hon inte fick datorjournal och de alternativ som fanns på marknaden var dyra och svåranvända. De första två användarna blev således skolsköterskan och jag själv och nu används systemet av över 30 000 användare över hela Sverige.

Högre krav på interoperabilitet och standarder gör det enklare

Pandemin har bara haft tangentiell effekt på företaget, utöver de uppenbara effekterna att alla har arbetat hemifrån i över ett år.

– Affärsmässigt stannade saker upp något under året, men i slutändan så har det snarare drivit på den redan pågående digitaliseringen och faktiskt gett oss vind i seglen, säger Jens. Ofta kan vi uppleva att det saknas övergripande strategi för digitalisering hos en huvudman och att varje enskild upphandling görs separata från varandra, fortsätter han. Något som jag tror hade gjort det enklare för huvudmännen att upphandla olika system och ändå få dem att fungera bra ihop är högre krav på interoperabilitet och standarder, t ex SS12000.

Edtechbranschen har mycket att bidra med i utvecklingen av skolan

Jens är tydligt med att de både vill ta del av och kunna delta i diskussioner kring sådant som standarder och digitaliseringen av skolan, att det är därför de bland annat valt att vara medlemmar i Swedish Edtech Industry.

– Vi tror att edtechbranschen har mycket att bidra med i utvecklingen av skolan och vi tycker att Swedish Edtech som organisation driver de frågorna på ett föredömligt sätt.

Läs mer om Prorenata här.