Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Vi i Sverige ska vara ledande i att använda och utveckla den digitala teknologi som möjliggör och stärker det livslånga lärandet och oss som kunskapsnation.

I maj 2021 antog Swedish Edtech Industry sin nya vision 2024 samt förändrade stadgar vilket innebar ett vidgat fokus och område för branschorganisationen. Samtliga edtechbolag är nu välkomna som medlemmar, även bolag som vänder sig direkt till konsument och näringsliv. Detta eftersom kompetensförsörjning och det livslånga lärandet inte varit mer aktuellt än nu och steget är naturligt för föreningen eftersom flera medlemsbolag redan vänder sig till segmentet.

Kompetensförsörjning och livslångt lärande får en allt viktigare roll för vår konkurrenskraft och utveckling. Det livslånga lärandets betydelse har vi sett länge, men under pandemin ökade omställningstakten dramatiskt. Lärande måste ske för alla, överallt, om vi ska klara vår samhällsutmaning med att möta kompetensförsörjningen.

Regeringens samverkansprogram för Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Swedish Edtech Industry:s vd Jannie Jeppesen arbetar aktivt i Regeringens samverkansprogram för Kompetensförsörjning och livslångt lärande, framförallt kopplat till den digitala infrastrukturen för livslångt lärande, som resulterade i ett myndighetsuppdrag. till åtta myndigheter i juni 2021: att utveckla förutsättningarna för att data och digital information om utbildning och arbetsmarknad ska bli mer tillgänglig.