“Vi behöver ett starkt ekosystem för att digitaliseringen av utbildning skall bli bra”

Edtechbolag vill utmana Office
mars 16, 2017
Läkarstudenter bakom ny plugg-app med evidensbaserad inlärning
mars 22, 2017

Liber är Sveriges största läromedelsföretag och startades redan 1897, idag med runt hundra anställda. VDn Åsa Norberg, sitter i Swedish Edtech Industry´s stiftande styrelse. Åsa är VD sedan 2 år, men jobbat på Liber i snart 7 år. Hon har en bakgrund som CFO inom media och IT-branschen, bl a Bonniers, Hachette, Frontec och Spray. Hon började på Liber bl.a. för att det är så meningsfullt att jobba med skola, även med tanke på att hon har 7 barn. En av hennes drivkrafter är att få vara med och  driva digitaliseringsresan både internt och externt. Vi tog ett snack med henne om deras digitala resa.

Hur kommer det sig att ett anrikt förlag är edtech?

-Vi utvecklar både tryckta och digital läromedel och kurslitteratur för alla åldrar, i alla ämnen från F-klass till Gymnasiets alla program samt till Universitet och högskola, Komvux och SFI. Vår ambition är att göra läromedel och andra kringliggande tjänster med hög kvalitet, alltid läroplansanpassat och forskningsbaserat, som ger läraren verktyg att undervisa på det sätt som stöttar det individuella lärandet på allra bästa sätt. Idag är digitala läromedel och tjänster en självklar del och man kan säga att vi delvis har transformerats till edtech. Vi på Liber delar en passion för utbildningens vardag, det ska helt enkelt bara funka ute i alla klassrum och föreläsningssalar, varje dag. Analogt och digitalt.

Er digitala resa framåt, hur ser den ut?

-Idag utvecklar vi kvalitativt innehåll inom alla områden och det kommer vi att fortsätta göra, men just nu har vi fokus på att erbjuda innehållet på det sätt som kunden vill ha det, digitalt eller tryckt , eller båda. Vi ser stora möjligheter att öka elevers kunskaper med hjälp av digitala verktyg, samtidigt som det har skapat en mycket mer komplex miljö och lärsituation som det är svårt för läraren att navigera i. Därför är fokus de kommande åren för oss att få till en flexibel utgivning av vårt innehåll samt hitta smarta lösningar för att förenkla för lärare och elev att använda digitala läromedel.

Varför är ni medlemmar och har varit med och initierat Swedish Edtech Industry?

För att vi ser att de största svårigheterna i digitaliseringen av skolan ligger i komplexitet i alla tekniska aspekter, såsom avsaknad av standarder, bristande styrning, bristande kompetens både hos organisationer såsom kommuner och användare/lärare. Alla delar av ekosystemet måste jobba tillsammans för att lösa detta och vi vill vara med och påverka och framförallt värna om själva slutresultatet – lärandet hos eleverna och vikten av kvalitetssäkrat innehåll som en central del, om vi som land ska lyckas.