”Vi behöver ett starkt ekosystem för att digitaliseringen av utbildning skall bli bra”