Vårt medskick till skolministern: Att ta bort skärmar löser inte krisen i svensk skola