”Trenden: ökad samverkan och paketering av lösningar”