Pionjären: Tal kommer bli det vanligaste sättet att interagera med digitala tjänster och enheter

Anti-mobbing app lanserar globalt
mars 26, 2018
Sveriges bäst bevarade edtech-hemlighet
april 4, 2018

Vi har snackat med Niclas Bergström, grundare och Vd på ReadSpeaker, en talsättningstjänst för textinnehåll på webbplatser. Text-till-tal-teknik är ett sätt att hjälpa många olika typer av användare att få tillgång till text på ett enkelt och smidigt sätt, uppläsning av text tillgängliggör innehållet på webben, i appen eller på andra ställen för alla som hellre lyssnar än läser, oavsett anledning.

Tal kommer bli ett av de vanligaste sätten att  interagera med produkter, tjänster och enheter

Idag pratar vi med våra assistenter, som Alexa eller Google Home, men framförallt Siri i våra telefoner. I ljuset av det är Readspeaker en av pionjärerna inom ljudmedieteknologi, de startade redan för nitton år sedan och Niclas var den som uppfann “den talande webben”. Han berättar att det  började med frågan: Om webben kunde prata, vem skulle då ha nytta av det? Och svaret blev: alla som hellre lyssnar än läser, oavsett anledning.  Vi ville  undersöka hur ljud och tal i synnerhet kunde förbättra användarupplevelsen på webbplatser och ReadSpeaker blev världens första tjänst som omvandlar text på webben till tal.

Mycket har hänt med talteknologin på nitton år och sedan dess erbjuder företaget en bred portfölj av online och offline text-till-tal-lösningar för webbplatser, lärplattformar, webbdokument, mobila applikationer, material inom e-learning. Framåt ser Niclas fler lösningar för  telefoni- och transportsystem, media, robotteknik och “Internet of Things” och högkvalitetsröster. Vi tror att tal kommer att spela en väsentlig roll i hur vi interagerar med produkter, tjänster och enheter. Text-till-tal-teknik är och kommer att spela en växande roll för det sätt som elever interagerar med pedagogiskt innehåll, programvara och enheter, fastslår han.

Då företaget nyligen blev sammanslaget med en annan stor internationell aktör inom talteknologi med stor marknadsandel i Asien och USA, Hoya, så kommer det att hända mycket de kommande åren. Från att ha varit en av de största internationella företagen på området, så räknar Niclas med att de kommer att ha en global ledande position inom fem år.

Vad behövs för en lyckad digitalisering av utbildningsssystemet?

Vi tror att det är viktigt att utveckla prisvärda, tillgängliga och användbara edtechprodukter för att möjliggöra bredare användning inom utbildning. Tekniken har framkommit som en potentiell lösning för att hantera lärandets komplexitet och mångfald och när den implementeras och används rätt kan det verkligen bidra till att förbättra läranderesultat.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Vi tycker att det är viktigt att vara med i en branschorganisation som driver kvalitetsfrågor och arbetar mot samma mål dvs. förbättra utbildning och lärandeprocesser med hjälp av teknik. Vi ser också att detta nätverk gör det möjligt för edtechbolagen att dela erfarenheter och kunskap som kan leda till bättre tjänster och nya innovativa lösningar, avslutar Niclas.