Systematic vill göra skolbiblioteket mer tillgängligt för eleverna, stimulera till läsning och öka läsförståelsen