Swedish Edtech Industry vidgar fokus och verksamhetsområde

Royal Schedule automatiserar och förenklar schemaläggning med AI-baserad algoritm
maj 17, 2021
Prorenata – vill erbjuda ett lättanvänt system som fortfarande lever upp till alla krav inom elevhälsan
juni 18, 2021

Swedish Edtech vidgar sitt fokus och välkomnar nu också edtechföretag som vänder sig direkt till konsument och till näringsliv. Kompetensförsörjning och livslångt lärande får en allt viktigare roll för vår konkurrenskraft och utveckling.

Vi i Sverige ska vara ledande i att använda och utveckla den digitala teknologi som möjliggör och stärker det livslånga lärandet och oss som kunskapsnation.
Det är vår nya vision som också sammanfattar den nya inriktningen för branschorganisationen, berättar Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry.
– Det livslånga lärandets betydelse har vi sett länge, men under pandemin ökade omställningstakten dramatiskt, så det här steget var helt naturligt att ta nu. Vi startade för drygt fyra år sedan och har under vår uppbyggnad fokuserat på den offentligt finansierade utbildningssektorn, från förskola till universitet. Men lärande måste ske för alla, överallt, om vi ska klara vår samhällsutmaning med att möta kompetensförsörjningen, konstaterar hon.

Idag har Swedish Edtech Industry drygt 90 medlemmar som levererar sina tjänster till offentligt finansierad sektor. Branschorganisationen har sedan start initierat och varit delaktiga i flera nationella kvalitetsarbeten som rör utbildningssektorns digitalisering. Det senaste året har man också arbetat aktivt i Regeringens samverkansprogram för Kompetensförsörjning och livslångt lärande, framförallt kopplat till den digitala infrastrukturen för livslångt lärande

Flera synergieffekter med ett utökat fokus

På frågan om hur denna nya inriktning kommer att påverka branschens arbete svarar Jannie att det finns flera synergieffekter.
– Många av våra medlemmar levererar redan idag på flera marknadssegment och vi ser att det ökar. Fler utökar sina erbjudanden i takt med att behovet av lärande och utbildning ökar.

Jannie säger också att hon är övertygad om att lärande på arbetsplatser, inom utbildningssektorn och i hemmet, kommer att bli mer sömlöst och att branschorganisationen nu kan ta ett större helhetsgrepp om frågorna.

–  Innovation inom ett område kommer att spridas andra områden och därmed komma fler till nytta. Internationaliseringen är också en gemensam drivkraft, de flesta svenska företag måste växa internationellt för att utvecklas. Våra medlemmar är engagerade och deltar aktivt i våra kvalitetsprojekt och i satsningar utomlands och nu kommer fler perspektiv lyftas in i vårt interna arbete.

Svensk edtech står sig stark i internationell jämförelse

Styrelsen består av en bredd av aktörer, från stiftelser för bildning, forskningsintensiva startups, förlag till etablerade företag inom administration. De representerar en bransch som levererar de lösningar som gjort att man klarat undervisning på distans för alla skolor, utbildningsanordare och ja, egentligen alla som arbetar med lärande, under året som gått. Örjan Johansson är ordförande i styrelsen och arbetar till vardags som affärsutvecklingschef på Atea, som levererar datorer, lärplattor och annan teknik och kompetens till utbildningsvärlden.

– Svensk edtech står sig stark i en internationell jämförelse. Vi förstår inte alltid det här hemma, att vi är riktigt bra på det här. I svensk edtech står användaren i centrum och tjänsteutveckling sker med fokus på lärande, effektivitet och likvärdighet i kombination med en hög grad av teknisk innovation. Jag tror att en del av detta beror på att vi har ett nära samarbete med myndigheter, forskning och skolor. Vi förstår behoven med vår unika erfarenhet av trettio års digitalisering av utbildningssektorn.

Läs om vår nya vision och mission här!

Intresserad av att veta mer och ett eventuellt medlemskap hos oss?
Läs mer om medlemskap här.
Anmäl intresse här, så hör vi av oss!