Livslångt lärande kampanj: Bli medlem före 31a augusti

Resultat av vår samverkan: Nationellt uppdrag till åtta myndigheter – digital infrastruktur för livslångt lärande
juni 29, 2021

Swedish Edtech vidgar sitt fokus och välkomnar nu också edtechföretag som vänder sig direkt till konsument och till näringsliv.

Kompetensförsörjning och livslångt lärande får en allt viktigare roll för vår konkurrenskraft och utveckling.

Vi i Sverige ska vara ledande i att använda och utveckla den digitala teknologi som möjliggör och stärker det livslånga lärandet och oss som kunskapsnation.
Det är vår nya vision som också sammanfattar den nya inriktningen för branschorganisationen, berättar Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry.
– Det livslånga lärandets betydelse har vi sett länge, men under pandemin ökade omställningstakten dramatiskt, så det här steget var helt naturligt att ta nu. Vi startade för drygt fyra år sedan och har under vår uppbyggnad fokuserat på den offentligt finansierade utbildningssektorn, från förskola till universitet. Men lärande måste ske för alla, överallt, om vi ska klara vår samhällsutmaning med att möta kompetensförsörjningen, konstaterar hon.

Förmånligt erbjudande om medlemsskap om man ansöker före den 31a augusti

Nu erbjuds nya medlemmar anpassad avgift för resten av året om man anmäler intresse och ansöker före den 31a augusti. Vi är en medlemsfinansierad branschorganisation och har avgifter anpassade för att små som stora kan vara med och bidra till sektorn utveckling och tillväxt. Läs mer om värden med ett medlemskap här och anmäl intresse här, så tar vi kontakt!

Idag har Swedish Edtech Industry drygt 90 medlemmar som levererar sina tjänster till offentligt finansierad sektor. Branschorganisationen har sedan start initierat och varit delaktiga i flera nationella kvalitetsarbeten som rör utbildningssektorns digitalisering. Det senaste året har man också arbetat aktivt i Regeringens samverkansprogram för Kompetensförsörjning och livslångt lärande, framförallt kopplat till den digitala infrastrukturen för livslångt lärande

Flera synergieffekter med ett utökat fokus

På frågan om hur denna nya inriktning kommer att påverka branschens arbete svarar Jannie att det finns flera synergieffekter.
– Många av våra medlemmar levererar redan idag på flera marknadssegment och vi ser att det ökar. Fler utökar sina erbjudanden i takt med att behovet av lärande och utbildning ökar.

Jannie säger också att hon är övertygad om att lärande på arbetsplatser, inom utbildningssektorn och i hemmet, kommer att bli mer sömlöst och att branschorganisationen nu kan ta ett större helhetsgrepp om frågorna.

–  Innovation inom ett område kommer att spridas andra områden och därmed komma fler till nytta. Internationaliseringen är också en gemensam drivkraft, de flesta svenska företag måste växa internationellt för att utvecklas. Våra medlemmar är engagerade och deltar aktivt i våra kvalitetsprojekt och i satsningar utomlands och nu kommer fler perspektiv lyftas in i vårt interna arbete.

Läs om vår nya vision och mission här!

Intresserad av att veta mer och ett eventuellt medlemskap hos oss?
Läs mer om medlemskap här.
Anmäl intresse här, så hör vi av oss!