Swedish Edtech Industry välkomnar regeringens digitaliseringsstrategi

Frustration över sen upptäckt av läs- och skrivsvårigheter lade grunden till Lexplore
maj 16, 2017
“Trenden: ökad samverkan och paketering av lösningar”
maj 28, 2017

Igår presenterade regeringen sin digitaliseringsstrategi. Som branschorganisation för Edtech (educational technology) i Sverige säger vi hej till den och bjuder in till fortsatta samtal om arbetet framåt. Det är helt avgörande om Sverige ska lyckas med digitaliseringen av och utbildningssystemet, att de som vet och kan också finns med i en ständig dialog med såväl regeringen som skolans huvudmän. Dels för att vi i branschen har kunskapen om den senaste utvecklingen inom området men också för att vi i gemensam dialog kan se till att skattepengar som används till inköp av it-system, digitala läromedel mm. används så effektivt och bra som möjligt.

Regeringens digitaliseringsstrategi fokuserar på områdena kompetens, trygghet, innovation, ledning och infrastruktur vilket är centralt för vår välfärd och vår tillväxt. Utbildningsområdet, från förskola till universitet, är samhällets avgörande viktigaste område, på flera plan. Utbildningssystemet skall leverera den kompetens vårt samhälle behöver för att hålla oss konkurrenskraftiga. För att kunna göra just det är edtech, educational technology, en förutsättning.

“Digitalisering går otroligt fort, därför måste vi bygga strukturer som möjliggör utveckling och innovation. På så sätt bygger vi vidare på en begynnande exportmarknad för Sverige, men vi löser framförallt de utmaningar vi har i utbildningssystemet idag.”

Edtechbranschens kunskap blir avgörande om vi skall bygga ett Sverige som öppnar upp för innovation och ett resurseffektivt användande av skattemedel. Vi välkomnar regeringens digitaliseringsstrategi och ser fram emot att bidra i det gränsöverskridande samarbetet för att få den att bli verklighet. Här ser vi vår roll i standardiseringsarbetet som centralt.

Jannie Jeppesen, Vd, Swedish Edtech Industry

Swedish EdTech Industry är en ideell förening som samlar bolag inom edtech, educational technology. Branschorganisationen startade 2017 och har idag närmare 60 medlemmar. Branschen omfattas av en bredd av tjänster och produkter såsom läromedel, provverktyg, lärplattformar, administrativa system, hårdvara, nätverk, kommunikationslösningar och kompetens.