Swedish Edtech Industry välkomnar regeringens digitaliseringsstrategi