Supertalang startar digital studie- och yrkesvägledning

Pionjärer inom digitala hjälpmedel
juni 15, 2017
Etablerad hårdvaruleverantör satsar på edtech
juni 22, 2017

Vi har träffat supertalangen Amanda Sjöswärd, grundare av startupen Psydentify och arbetar idag som vice VD och produktägare i bolaget. Amanda blev 2017 utsedd till en av Sveriges 101 Supertalanger av Veckans Affärer. Kanske inte riktigt den gängse bilden av en studie- och yrkesvägledare.

Vi vill hjälpa unga att fatta mer välgrundade karriärsbeslut

Psydentify är ett digitalt verktyg som hjälper användaren komma fram till vad den passar att arbeta med. Vi riktar oss främst till grundskolans senare del och gymnasieskolan där eleverna står inför betydande valsituationer men även arbetssökande och vuxna i omställning. Psydentify konkretiserar självkännedom som ibland kan upplevas som väldigt diffust, och hjälper användaren till ett mer välgrundat karriärbeslut. Verktyget, som är spelifierat, är uppbyggt på bland annat hjärnforskning och psykologi samt anpassat för användare med funktionsvariationer.

Innovativ studie- och yrkesvägledare

Psydentify startade 2015 då grundaren, Amanda, arbetade som studie- och yrkesvägledare på en gymnasieskola. Amanda ansvarade för 1000+ elever på 50% och hann inte med att vägleda samtliga, samtidigt märkte hon av den bristande självkännedom som fanns bland eleverna. Hon lade även märke till att vissa elever inte sökte sig till studie- och yrkesvägledaren samt att samtal som vägledningsform inte passade alla. För att lösa det identifierade problemet startade hon Psydentify för att underlätta både för elever och studie- och yrkesvägledare.

Var befinner sig ert företag om fem år?

Fram till idag har fokus legat på produktutveckling och design men bolaget ska nu gå in i en teknisk utvecklingsfas för att kunna leverera en pilot för intressenter i slutet på 2017. Om fem år är förhoppningen att Psydentify nått en mogen marknad i Sverige för den produkt som ligger i utveckling just nu samt att det är ett givet hjälpmedel för studie- och yrkesvägledningsverksamheten i svenska skolor. Vi hoppas att studie- och yrkesorientering har fått större fokus från rektorer och politiker och att de inser fördelarna med att satsa på digitala verktyg inom vägledning för högre precision inom utbildning- och yrkesmässiga beslut.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Swedish Edtech Industry är ett fantastiskt initiativ och fyller en lucka som saknats – det är viktigt att ha ett stöttande organ inom en ibland svårarbetad bransch.