Studentlitteratur strävar alltid efter nya och bättre sätt att stödja undervisning och lärande

Systematic vill göra skolbiblioteket mer tillgängligt för eleverna, stimulera till läsning och öka läsförståelsen
februari 26, 2021
EasyEducation – en studieplattform och handelsplats för smart, interaktiv och digital kurslitteratur
mars 26, 2021

Vi har pratat med Magnus Pettersson Roos, vVD och affärsutvecklingschef på Studentlitteratur, ett av Sveriges ledande utbildningsförlag som utvecklar produkter som stödjer undervisning och lärande i skolan, på universitet och i arbetslivet.

En tidig spinoff från universitetsvärlden

Studentlitteratur startade 1963 på initiativ av Lunds studentkår. Magnus, som har varit på företaget i många år och likt många av sina kollegor har lärar- och forskarbakgrund, berättar:

– På 1960-talet var studenterna i hög grad hänvisade till litteratur på andra språk som tyska, engelska och franska. Lunds studentkår såg behovet av kurslitteratur anpassad till svenska förhållanden, så kanske kan man säga att Studentlitteratur är en tidig spinoff från universitetsvärlden?

Under de nära sextio år som Studentlitteratur funnits har utvecklingen varit snabb, men man har inte bara hängt med, utan även varit ledande i stötta teknikutvecklingen, menar Magnus.

– Redan på 1970-talet var datateknik ett viktigt område för oss, och har i olika skepnader fortsatt att vara det sedan dess.
Idag erbjuder Studentlitteratur läromedel och kurslitteratur, ofta i blended format, man publicerar lättläst skönlitteratur, både tryckt och digitalt, och har digitala informationstjänster och utbildningar för arbetslivet.

– Våra produkter är utvecklade för svenska förhållanden i samarbete med ledande experter, berättar Magnus. Målgruppens behov avgör publiceringsform: tryckt, digitalt, en bra kombination av dessa eller varför inte en uppdragsutbildning?

Magnus säger att deras ambition är att förstärka sin redan ledande position på marknaden.

– Vi har alltid strävat efter att tillhandahålla de bästa stöden för undervisning och lärande och det kommer inte att förändras framöver. Däremot kommer formerna troligtvis förändras. En växande del av våra erbjudanden är digitala och den utvecklingen tror vi kommer att förstärkas de kommande åren.

Digitalisering är inte ett självändamål

Något Magnus är tydlig med är att Studentlitteraturs utgångspunkt och fokus är på studenternas, elevernas och lärarnas behov och att medieformen måste vara underordnad behoven.

– Digitaliseringen är inte ett självändamål eller enbart en teknikfråga. Digitalisering i vår bransch handlar om att främja undervisning och lärande.

Samtidigt ser Magnus att skolornas och universitetens omställning till ökad distansundervisning har ökat medvetenheten om behovet av goda läromedel och god kurslitteratur med ett ökat intresse för och ökad användning av deras digitala produkter.

– Pandemin har snabbat på utvecklingen i riktning mot ökad digitalisering, en utveckling som dock börjat långt tidigare.

Strävan efter nya och bättre sätt att stödja undervisning och lärande

Utgångspunkt för oss är alltid att sträva efter nya och bättre sätt att stödja undervisning och lärande, säger Magnus.

– Ett medlemskap i Swedish Edtech Industry innebär att vara med och verka i det viktigaste forumet för samverkan i den utbildningsteknologiska branschen. Det ger oss möjlighet att tillsammans med de andra medlemmarna förverkliga vår vision om ett bättre lärande, avslutar Magnus.

Läs mer om Studentlitteratur här.