Studenter såg behov av digital marknadsplats för lärarvikariat

Klistret som håller samman delarna
oktober 29, 2019
Ny studie: standarder för datadrivna processer i skolan
november 26, 2019

Vi har träffat Kristoffer Persson, produktchef och en av grundarna av företaget Humly. Humly är en digital marknadsplats som kopplar samman flexibla utbildare med skolor och förskolor så att man tillsammans kan arbeta för att ge alla elever god undervisning även när ordinarie lärare saknas. Företaget startades 2015 av två studenter i Göteborg och finns idag i Skåne, Göteborg, Stockholm och Katrineholm.

Passion för lärande
Kristoffer berättar hur han och hans kursare Gustav Bild-Tofftin (den andra av de två grundarna), under sin tid på Chalmers, insåg hur många människor det finns runt omkring dem som älskar sina ämnen och samtidigt är pedagogiskt lagda. Det i kombination med att upp emot 10% av världens undervisning bedrivs av någon annan än ordinarie lärare och att det inte är helt enkelt att fortsätta med en engagerande och motiverande undervisning när ordinarie lärare saknas, gjorde att de förstod att här behövs en mötesplats. En plats där pedagogiskt lagda personer med passion för sina ämnen matchas med skolor som är i behov av kunniga vikarier. De två tänkte att en sådan mötesplats skulle kunna vara en fantastisk resurs för skolor att enkelt anlita de här personerna vid behov. Resultatet blev Humly, som tidigare hette Studentvikarie. Idag har företaget 45 anställda och över 2000 anslutna utbildare. 

Lärarvikariat är inte ett nödvändigt ont
Som produktchef arbetar jag mycket med att förstå skolors utmaningar och ta fram lösningar på dessa utmaningar, berättar Kristoffer. Att hitta bra vikarier är idag en utmaning, men behöver inte vara det, menar han. Via smart matchning och smidiga tekniska lösningar i form av olika appar kan det bli enklare att bedriva bra undervisning trots att ordinarie lärare saknas. Vikarierna får, via tjänsten, stöd i sitt arbete och skolorna är trygga i anlitandet. Kanske lockas dessutom fler att bli lärare, när de via vår tjänst kan matchas till arbetsplatser som passar dem, de får guidning på vägen och en möjlighet att testa på yrket, säger Kristoffer. Framöver hoppas vi att Humly kommer vara det självklara valet för skolor och kommuner som vill tillhandahålla förskole- och lärarvikariat på ett enkelt och tryggt sätt, men kanske främst att skolor inte längre känner att lärarvikariat är något nödvändigt ont, utan istället något som faktiskt kan bidra till skolans uppdrag.

Teknik som hjälper skolan i dess uppdrag
För att komma framåt med digitalisering i skolväsendet, behövs mod från såväl företag som kommuner och skolor, menar Kristoffer. Företag måste våga satsa på att utveckla och implementera teknik som faktiskt hjälper skolan i dess uppdrag och utmaningar. Sen måste kommuner och skolor våga ändra gamla tankemönster och sätt att göra saker, så att det finns en väg in för ny teknik.

Humly och Swedish Edtech Industry
Genom vårt medlemskap i Swedish Edtech Industry, hoppas vi kunna bidra till en positiv förändring kring digitalisering av utbildningsbranschen och vi tror att branschorganisationen är ett bra forum till det, säger Kristoffer. Vi vill också använda forumet för att diskutera utmaningar som vi står inför som andra säkert också har stått inför och avslutar med att tala om att de också är stolta över att vara lite pionjärer som medlemmar inom digital rekrytering.

Läs mer om Humly här.