Standardnestorn: Intensivt arbete skall göra “störsystem” till stödsystem

Nytt centrum för lärande på gång, med Sveriges första Edtech Hub redan på plats
februari 12, 2019
Utvecklingsprojekt: Kvalitet och lärresurser
februari 23, 2019

Idag är många av skolans digitala verktyg egna öar som måste underhållas med massa administration som stjäl tid från den pedagogiska verksamheten. Det menar Palle Girgensohn, branschens egen nestor och spindel i nätet inom standarder för lärande, ett problem man nu vill lösa. Han är ordförande i Swedish Standards Institutes grupp TK 450, It standarder för lärande, och dyker upp i snart sagt varje sammanhang där standarder för skola arbetas med. Palle är även en av grundarna till Ping Pong, ett edtechbolag som just nu befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Ett bolag som såklart har ett pingisbord i hallen. Vi tar ett par bollar och ett snack.

SS 12000 är en ny kraftfull standard som kommer lösa många problem

Kort sagt kan man beskriva att den kommande standarden, version 2 av SS 12000 kommer att förenkla och minska kostnaderna för integration mellan olika system i skolans verksamhet. Men vad innebär det i praktiken? Vi ber Palle att ta det från början.

Problemet: Ett komplext ekosystem, där systemen inte pratar med varandra

Processer för elevregister, lärplattformar, läromedel, pedagogiska genomförandet i klassrummet, schemaläggning, planering, omdömen, betyg, närvaro och skolskjutsar. Listan kan göras längre, men alla dessa processer har olika systemstöd, och dessa system måste sitta ihop, förklarar han. Systemen måste kunna prata med varandra och dessutom *förstå* varandra när de kommunicerar. Idag har de flesta system olika API:er som gör att det går att sätta ihop dem med varandra. Problemet är att de är olika, viss information saknas och att de inte pratar samma språk.

Vinsten med standarden är att vinna tid, minska krångel och sänka kostnader

Det är de här problemen vi vill lösa, fortsätter han. Tanken med SS12000 är att skaffa ett gemensamt språk och en gemensam modell för hur skolans information hänger ihop, och ett enkelt tydligt enhetligt sätt för hur systemen ska kopplas ihop. Det bör kunna innebära att om inblandade parter, systemleverantörer, implementerar SS12000 så kommer vi alla kunna slippa lägga massor med tråkig tid på att, lite halvt förgäves, försöka koppla ihop alla system med hjälp av deras respektive API:er. Resultatet utan en standard blir, i bästa fall, en dyr komplicerad lösning med kraftiga inlåsningseffekter som tar massor med kompetens i anspråk som verkligen skulle kunna komma skolan till nytta på ett bättre sätt. Med SS12000 kan vi undvika detta genom att på ett standardiserat sätt koppla ihop systemen relativt snabbt och geschwinnt, och sedan lägga tiden på viktigare saker, som att utveckla svenska skolan. Däri ligger hela vinsten. För rektorer och lärare kommer det innebära att systemen fungerar bättre, har mer korrekt information och att att administration av användarkonton och grupper i olika system blir ett minne blott.

Nu pågår arbetet med en ny, kraftfullare och hållbar version

SS12000 version 2 innebär en rejäl utvidgning av omfattningen, vilka processer som stöds, och innefattar bland annat stöd för kommunikation mellan processerna för studieplan, elevregister, lärplattformar, läromedel, pedagogiska genomförandet i klassrummet, schemaläggning, planering, omdömen, betyg och närvaro. Det kommer i den nya versionen att bli mycket tydligare hur systemen ska koppla upp sig med varandra, något som i version 1 lämnades öppet för olika alternativa implementationer. Anledningen till att förbättra standarden är att den skall kunna skalas och vara en långsiktig och hållbar lösning. Arbetet är planerat att färdigställas innan sommaren 2019 och då gå ut på remiss. Efter remissrundan så kommer standarden att kunna spikas under oktober, är tanken.

“Marknaden har ritats om” och Ping Pong går in i utvecklingsskede

Palle var med och grundade Ping Pong redan 1996, då med KTH som kund. Digitalisering av svensk skola har under de senaste femton åren skett på bred front. Det har inneburit en större tillgång till datorer, digitala läromedel och plattformar. Kraven på tillgänglighet och användbarhet har ökat i samma takt. Pådrivare av den utvecklingen är stora aktörer som Apple, Google och Microsoft med sina kommunikationsplattformar, menar Palle. För oss som leverantör har mycket av arbetet i klassrummet flyttat från våra aktiviteter in i exempelvis Google Classroom. Det har ritat om kartan och vi leverantörer har fått gå från frågan “Vad skall vi göra för att addera värde?” till att ställa frågan “Vad ska vi inte göra?”. De flesta som känner Ping Pong vet att vi har kunder som använder vår plattform för lärande och kompetensutveckling. Det är bl.a. kunder inom akademin som Göteborgs universitet eller KI, några av Sveriges största myndigheter, flera regioner och Sveriges två största skolkommuner. Det är naturligtvis häftigt på många sätt men också utmanande med så breda verksamheter. Sedan ett drygt år, under vår vds Sofia Högmans ledning, har vi beslutat att fokusera på skola, där det finns massor att göra på området. Som ett led i det arbetet har det anställts en rad nya personer med stor kompetens att bygga toppmoderna lösningar. Vi vill visa att det går att göra moderna lösningar för svensk skola och jobbar nu intensivt med det. Så avslutar Palle samtalet, samtidigt som han lägger in en lömsk skruvboll.

Pågående arbete med standarder:

SiS- TK 450- IT-standarder för lärande

En arbetsgrupp bestående av flera edtechbolag, huvudmän och organisationer, som praktiskt arbetar fram och testar nya standarder. En standard är egentligen en bred överenskommelse och Skolverket, Internetstiftelsen, Föreningen Sambruk och Swedish Edtech Industry är några av de betalande medlemmarna. Swedish Standards Institute är ett icke vinstdrivande standardorgan, som kopplar mot internationella standardorgan och de projektleder utvecklingen och förvaltningen av standarder. Kostnaden för att ladda ner SS12000 handlar om en dryga tusenlapp och finansierar förvaltningen. Palle Girgensohn är ordförande i arbetsgruppen. 

Edtechkartan.se uttökas med en listning på standarder

Swedish Edtech Industrys systemkarta över skolväsendets digitala ekosystem uttökas nu med en listning av internationellt tillämpbara och nationella standarder. En översikt som saknats. Syftet är att underlätta för beställare att peka på standarder vid upphandling, men också att identifiera områden där standarder behöver utvecklas. Listningen genomförs av en arbetsgrupp; Palle Girgensohn, Ping Pong, Niklas Leide, Skolon och Andreas Selling, Vklass. Den går på bred remiss till alla skolans aktörer och kommer finnas tillgänglig för alla att använda. Förhoppningen är att den skall vara klar för publicering innan sommaren 2019.

Vinnovafinansierad genomförbarhetsstudie “Standard för datadrivna processer i skolan”

Swedish Edtech Industry har fått finansiering för ett genomföra en genomförbarhetsstudie kring datadrivna processer i skolan. Syftet är att identifiera internationella och nationella standarder eller avsaknad av standarder, samt utreda hur strukturerad data kan skapa möjligheter för datadrivna processer i skolans ekosystem. Jan Hylén, RISE, leder arbetet, tillsammans med Jannie Jeppesen, Swedish Edtech Industry. Arbetsgruppen består av Fredrik Heintz, AI-forskare på Linköpings Universitet, Palle Girgensohn, Björn Söderlund, Lidingö stad, Stefan Jonasson, IST och Niklas Leide, Skolon. Arbetet kommer ske i öppen samverkar och bjuder in alla skolans aktörer.