Standardnestorn: Intensivt arbete skall göra “störsystem” till stödsystem