Snabbväxande tidsparare: Vi behöver öka innovationskraften med en fri och sund marknad

Landets äldsta edtech-bolag startade 1826: “Digital transformation behöver nära samarbete”
augusti 29, 2017
Nu lanseras Nordic Edtech Awards i samarbete med Slush
september 12, 2017

Vi har tagit ett snack med Oliver Lundgren, verksamhetschef för Skolon som lanserades 2015, idag ett av Sveriges snabbast växande edtech-bolag med tiotusentals nya aktiva användare varje månad. Våren 2017 togs också första steget i större internationell lansering genom etablering på den norska marknaden. Redan som trettonåring startade han sitt första bolag.

Affärsidé: Vi skall spara tid och minska administration

– Skolon möjliggör digitalt lärande för alla genom att ge lärare och elever enkel tillgång till sina digitala skolverktyg. Vi samlar Sveriges bästa digitala läromedel och skolverktyg på ett ställe, tillgängliga via en inloggning. Detta samtidigt som vi automatiserar datahanteringen och förenklar licensadministrationen, vilket sparar både tid och administration i klassrummet. Vi knyter också ihop verktygen och läromedlen med skolans bassystem, så som lärplattform och administrativa system.

“Alla elever i klassrummet skall vara inloggade och igång efter 30 sekunder”

Sverige är ett av de länder i världen som ligger längst fram när det gäller nyttjandet av ny teknik och digitala tjänster. Men, detta kände vi inte avspeglades när vi såg in i skolans värld, samtidigt som vi kände en stor frustration över skolans negativa utveckling som då var hett debatterad i media, berättar Oliver när han beskriver varför de startade Skolon.

-Vi gjorde djupa analyser och såg då att det fanns ett antal utmaningar och tekniska problem kring att få digitala läromedel och skolverktyg att verkligen fungera i klassrummet. Det visade sig att det tog upp till 15 minuter och ibland ännu längre innan alla elever var igång med sina digitala verktyg eftersom det var så krångligt, så vi bestämde oss för att skapa en lösning som gör att alla i klassrummet är igång på under 30 sekunder, vilket vi idag lyckats åstadkomma, berättar han.

Var befinner sig Skolon om fem år?

Vi skall bli den ledande distributionskanalen och samlingsplatsen för digitala skolverktyg, inte bara i Sverige utan även i internationellt perspektiv. Vårt fokus ligger på att hjälpa inte bara några, utan miljontals elever och lärare att arbeta digitalt på ett enkelt sätt, i varje klassrum, varje dag. Tillsammans med våra innehållsleverantörer skall vi på riktigt hjälpa elever att lära sig mer, men också lärare att spara tid från administration och få tid till det som är viktigt – sina elever i klassrummet. För att möjliggöra detta behövs kvalitativa skolverktyg utvecklade av professionella aktörer, därför ska vi också hjälpa våra partners och innehållsleverantörer att hitta effektiva och hållbara distributionssätt i en allt mer digital värld.

Ni var med och grundade ​Swedish​ ​Edtech​ ​Industry, varför?

-Därför att vi såg ett stort behov att branschen samlar sig och samarbetar mer i en rad olika frågor. Både med varandra, men också med Skolverket, huvudmännen och andra offentliga aktörer inom skolområdet. Tillsammans har vi den kompetens och erfarenhet som krävs för att bli bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter.

Han menar att vi också kan skapa förutsättningar för att släppa lös innovationskraften i ännu högre grad, genom att bygga ett brett ekosystem och en stark fri marknad med hög beställarkompetens, samt en bredd av olika lösningar och tjänster. Det kommer att leda till en bättre skola och i slutändan också högre kunskaper för våra barn och ungdomar, avslutar han.