Snabbväxande tidsparare: Vi behöver öka innovationskraften med en fri och sund marknad