Skolstil vill underlätta läs- och skrivinlärningen

SchoolParrot ger skolan möjlighet att tala direkt till sin blivande målgrupp
september 29, 2021
Collegial vill kompetensutveckla Sveriges storbolag
november 22, 2021

Vi har pratat med Karin Ohlis, grundare av enmansföretaget Karin Ohlis AB som erbjuder produkten Skolstil, ett skrivprogram med bokstavsljud och talsyntes. Produkten, som finns på flera språk, har funnits sen 1999 och har genomgått en rad uppdateringar och kompletteringar sen dess, bland annat med appen Skolstil som kom 2012 och webbversionen 2021.

Upptäckte nyttan av att använda dator

Karin, som har en bakgrund med bland annat 40 år som lärare på samtliga stadier, diverse utbildningar inom pedagogik, it och psykologi, medförfattarskap till boken “Vad alla lärare och rektorer bör veta om läs- och skrivsvårigheter”, berättar att hennes roll i företaget i princip är att anlita programmerare som kan utveckla de idéer hon har. Idéer hon fick redan på 90-talet när hon arbetade som lärare.

– I slutet av 90-talet märkte jag att mina elever med läs-och skrivsvårigheter hade nytta av att använda datorn. Jag ville att bokstäverna på skärmen skulle se ut som de bokstäver eleverna lär sig att skriva med penna, så därför blev namnet på programmet just Skolstil.

Tillsammans med programmerare gjordes datorprogrammet ”Skolstil för PC” som lanserades 1999. Sedan dess har en del utveckling skett. År 2012 blev appversionen klar och nu i år lanserades även en webbversion. Skolstil finns på svenska, norska, danska, finska och engelska och i samarbete med Statped i Norge har en nordsamisk version tagits fram, ”Scuvlačála” som är gratis.

Utgår från metoden Att skriva sig till läsning

Framåt siktar Karin på att nå ut på den internationella marknaden, den första versionen av appen Skolstil finns redan på ytterligare fyra språk: tyska, franska, spanska och italienska och arbetet pågår med att uppdatera apparna. Både utomlands och i Sverige finns en stort behov av det stöd Skolstil ger eleverna i sitt lärande och lärarna i sin undervisning, menar Karin.

– Grunden för det livslånga lärandet är att kunna läsa och många lärare har inte fått någon utbildning i läs- och skrivinlärning. Syftet med Skolstil är att det ska vara ett stöd som är enkelt att använda och underlätta läs- och skrivinlärning enligt metoden ”Att skriva sig till läsning”.

Karin grundar sitt arbete med Skolstil i den forskning som visar att den läsmetod som bygger på att barnen ska lära sig att ljuda bokstäverna också är den enda metod som bevisat kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter. Skolstil har varit del av ett treårigt forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet, där högstadie- och gymnasieelever med dyslexi deltagit, berättar Karin.

Karin berättar också att Sfi-lärare använder Skolstil i sin undervisning och att de lägger ut olika lektionsförslag på nätet. Det är bra, tycker Karin som menar att för att digitalisering ska lyckas i skolan behöver lärarnas kompetens öka och att dela med sig är ett av flera sätt.

Avslutningsvis säger Karin att det nya medlemskapet i Swedish Edtech Industry dels är en möjlighet att nå ut på den internationella marknaden och dels en bra källa för information och kunskap.

– Bara genom nyhetsbreven man får, ser jag att det här är vad alla företag inom området behöver.

Läs mer om Skolstil här.