Skola24 – ett viktigt nav i skolans verksamhet

Matteappen – visar och följer i realtid hur eleverna löser matematiska problem
september 8, 2020
Corsmed – som en flygsimulator för MR
september 16, 2020

Vi har intervjuat Karin Ahlgren, vd på Skola24 (juridiskt namn Nova Software AB), ett företag som funnits i 35 år och som har sitt ursprung och huvudkontor i Falköping. Skola24 levererar en digital plattform där både administratörer, lärare, vårdnadshavare och elever kan hantera allt från schema, frånvaro, omdömen till att söka och boka lokaler på både sin egen och på andra skolor. Lösningen finns för alla skolformer från förskola och fritidshem till gymnasium och komvux.

Ett viktigt nav i skolans verksamhet

Skola24 är idag den aktör som har flest användare i systemet för de tidsstyrda processerna och dessa användare finns utbredda över hela landet, berättar Karin. Våra lösningar fungerar som ett viktigt nav kring mycket av det som sker inom skolan och vi ser att vår kompetens tillsammans med vårt erbjudande av lösningar, ger en konkret effekt på elevernas möjligheter till ett effektivt lärande, en ökad möjlighet att stötta en aktiv närvaro i skolan och ett effektivare användande av skolans resurser.

Skolprojekt blev revolutionerande lösning

Karin, som i grunden är civilekonom, har tidigare arbetat på allt från börsnoterade bolag till ideella organisationer och efter flera år i Stockholm, flyttade hon tillbaka till barndomsstaden Falköping och började på Skola24 2011. Men Skola24 har en mycket längre historia än så, berättar Karin. Företaget startades redan 1985 och är sprunget ur två killars tekniska intresse och begåvning för att utveckla digitala lösningar för schemaläggning. Det hela började som ett skolprojekt när de gick på Ållebergsgymnasiet i Falköping. Skolprojektet ledde vidare till ett erbjudande som på den tiden revolutionerade arbetet med schemaläggning och schemavisning i skolan.

De två grundarna och kreatörerna är fortsatt aktiva i bolaget, nu snart 35 år senare, fortsätter Karin och säger att ambitionen sedan starten av bolaget har varit att vara värdeskapande genom att effektivisera och förenkla arbetet i skolan och att alltid ha skolan och framför allt eleven i fokus. Idag är vi 70 medarbetare och har valt att ha vårt huvudkontor kvar i Falköping, där allting började, men vi har också ett kontor i Stockholm.

De tidsstyrda processerna en utmaning

Vi ser att vår kompetens tillsammans med vårt erbjudande av lösningar ger en konkret effekt på elevernas möjligheter till ett effektivt lärande, en ökad möjlighet att stötta en aktiv närvaro i skolan och ett effektivare användande av skolans resurser, säger Karin. Med den mångåriga erfarenhet vi har, är vi experter på skolans arbete med schemaläggning, resursoptimering, tjänstefördelning och närvarohantering, menar Karin.

En stor utmaning inom skolan är att få till de tidsstyrda processerna, fortsätter hon och berättar att de tillsammans med den svenska skolan under flera års tid som företag arbetat fram en form av standard för schemaläggning. Den svenska skolans krav på individuell anpassning och hög flexibilitet gällande schemaläggning har bland annat lyckats på grund av Skola24:s systemlösningar, menar Karin och vår målsättning de närmaste åren är att vi fortsätter ha en hög tillväxt med god och stabil lönsamhet.

För att lyckas med det, kommer vi att fortsätta att varje dag sträva efter att vara innovativa och utveckla moderna it-lösningar som gör skillnad och skapar värde i våra kunders dagliga verksamhet, säger Karin. Vi fortsätter att utveckla funktioner inom våra kärnområden och närmast framöver ligger funktionalitet för att underlätta för lärare att lägga sina egna klasscheman, effektivare hantering av modersmålsundervisning och fortsatt utveckling av möjligheten till bokning av olika resurser. Vi gör också stora investeringar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt, berättar Karin och vi ser alltid över möjligheten att vara värdeskapande även på nya marknader.

Ansvar för systempusslet – en viktig del för att digitalisering ska lyckas

För att digitaliseringen ska lyckas, behöver vi som leverantörer av it-system/lösningar till skolan, ta ansvar för systempusslet genom att leverera integrationer mellan olika system och det utifrån överenskomna standarder och våra gemensamma kunders behov, säger Karin. Utöver det självklara att it-systemen så klart ska stödja och bidra till att vidareutveckla skolans verksamhetsprocesser.

En arena för dialog och samverkan

Möjlighet till samverkan och nätverkande med övriga aktörer inom den svenska edtech-branschen är viktig, säger Karin. Att vara medlem i Swedish Edtech Industry ger oss en arena för dialog och samverkan med andra it-leverantörer, för att t.ex. tillämpa standarder och bygga integrationer mellan olika system. En branschförening har också möjlighet att vara en gemensam part i dialog med marknaden kring till exempel vilka de egentliga behoven är, vad som är viktigast att prioritera först och hur vi skapar en tydlighet i kravställningen som gör att vi leverantörer förstår vad det är kunden avser i sin förfrågan, avslutar Karin.

Läs mer om Skola24 här.