Swedish Edtech Industry initierar brett initiativ för att skapa en ID standard för läroplanen

“Digital kommunism funkar inte, marknaden är en förutsättning för digital utveckling”
april 5, 2017
Lunarstorm och Playahead inspirerade till lärplattformen Vklass
maj 2, 2017

Styrelsen i Swedish Edtech Industry (SEI) har fattat beslut om att initiera ett standardiseringsarbete med målsättning för publicering inom Swedish Standards institute (SiS) med syfte att ID sätta den svenska läroplanen. Detta kommer att underlätta för elever och lärare att söka efter alla relevanta lärresurser. En enhetlig standard förväntas stimulera utvecklingen av söktjänster och öka användarvänligheten för elever och lärare. I arbetet kommer samtliga branschens aktörer bjudas in att delta liksom Skolverket, SKL och andra centrala aktörer för det svenska skolväsendet.

En gemensam och enhetlig ID standard för att märka upp innehållet i kursplaner i läroplanen saknas idag. Bolag i branschen har länge efterfrågat en gemensam standard, eftersom det skulle stimulera utvecklingen av söktjänster och öka interoperabiliteten. Detta skulle möjliggöra för användarna att använda de lärplattformar, administrativa system, läromedel  och söktjänster som redan finns och används, men med en försäkran om att sökresultaten kopplar likadant mot styrdokumenten i alla lösningar.

Avsaknaden av en gemensam standard innebär att  leverantörer av läromedel, lärplattformar, digitala prov, learning analytics eller andra lösningar idag tar fram sin egen ID-märkning av läroplanen. Detta är ett kostsamt utvecklingsarbete, speciellt för små aktörer, som leder till att vi inte kan dra nytta av ökad interoperabilitet och att öka användarvänligheten för lärare och elever. 

I arbetet kommer samtliga branschens aktörer bjudas in att delta liksom Skolverket, SKL och andra centrala aktörer för det svenska skolväsendet. Framtagandet av denna standard ligger i linje med det standardarbete som som den senaste tiden intensifierats i och med framtagandet av standarden för Skolschema. Under 2017 startar arbetet och det beräknas att vara klart att presenteras under 2018.