SciMind ökar antalet genomförda examensarbeten, minskar avhopp och matchar studenter med samhälle

Active Quiz – erbjuder “The Swedish tipspromenad” för aktiva klassrum.
november 16, 2020
Good Learning – siktar på bra lärande genom simulatorspel
februari 2, 2021

Vi har pratat med Henrik Hansson, grundare av SciMind AB, ett företag som levererar digitala system för handledning av examensarbeten, gymnasiearbeten samt idébanker för matchning av studenter, handledare och företag för projektutveckling inom hållbarhetsmålen. SciMinds tjänster vänder sig således till såväl universitet och högskola som till gymnasiet.

Antalet genomförda examensarbeten ökade med nästan 1000%

Henrik är professor på Stockholms universitet och har arbetat i många år med handledning. Han har en doktorsexamen i pedagogik och var tidigare FoU-rådgivare vid distansutbildningsmyndigheten.
– Min forskning är inriktad på distansutbildning och teknikstöd för lärande framförallt i utvecklingsländer och kopplat till hållbarhetsmålen, berättar Henrik som också är företagets grundare med roll att fortsatt designa systemet tillsammans med utvecklingsteamet, anpassa till pedagogiska processer, kvalitetssäkra samt utbilda och informera.

Företaget SciMind skapades på initiativ av Innovationskontoret och SU Holding, Stockholms universitet på basis av ”SciPro”, ett handledningssystem för kandidat- och masterexamensarbeten.

– Vi såg att med hjälp av SciPro ökade antalet genomförda examensarbeten med 944% under en 7-årsperiod på vår institution och kvaliteten höjdes signifikant, berättar Henrik. Handledare kunde hantera 10 gånger fler studenter och var mycket mer nöjda med resultaten.

Antalet avhopp eller kraftigt försenade examensarbeten är stort, på många lärosäten kan det omfatta 50% av studenterna eller fler, förklarar Henrik.

– Det här är en stor personlig förlust för studenten, men även bortkastad tid för handledare och förluster för lärosätet och samhället.

Henrik menar att det finns flera olika problem att hantera i samband med handledning av examensarbeten, både för student, handledare och organisation.

– Vi ställde vi oss frågan om det var möjligt att använda SciPro även på andra institutioner och upptäckte att det finns såväl en svensk som internationell marknad för området, så vi skapade både en svenskspråkig och en engelskspråkig version av systemet, säger Henrik. Sen insåg vi att behovet även finns på skol- och gymnasienivå, eftersom genomförandet av individuella arbeten på gymnasienivå innebär en liknande process. Därför har vi även utvecklat en anpassad version av SciPro för gymnasiet, som kallas ”X-jobb” på svenska och ”Unique” på engelska.

– Med ”X-jobb” sparar gymnasieskolor och skolor tusentals timmar för administration och handledning av specialarbeten, säger Henrik. Det är ett digitaliserat examinationssystem som stödjer processexamination och ger struktur och vägledning för alla elever på ett rättvist och transparent sätt och sparar mycket tid för lärare.

Matchningssystem sparar månader i arbetstid

För universitets räkning har man också, med stöd från Vinnova, utvecklat en idébank som matchar studenter med handledare baserat på deras idéer och som också kopplar examensarbeten till hållbarhetsmålen och som kopplar till det omgivande samhället – företag, myndigheter, ideella organisationer.
– Det blir både mer effektivt och kvalitativt, säger Henrik. Systemet matchar 700 studenter på en timme och gör därmed det som tidigare tog flera månader, många mantimmar och som dessutom aldrig blev riktigt bra på ett enklare, säkrare och bättre sätt.

Den lokala idébanken är avsedd för en organisation och dess medlemmar, t ex lärare och elever, flera lokala idébanker kan utgöra en nationell idébank, förklarar Henrik. Med tanke på alla 100 000-tals studenter som gör examensarbeten varje år bara i Sverige blir det en stor resurs.

Internationalisering av utbildningen

Nu planerar företaget för en implementering och expandering av systemen i både Sverige och världen och hoppas ha en majoritet av marknaden för individuella special- och examensarbeten på skolnivå, gymnasienivå och högskolenivå inom några år och vara det främsta systemet för samverkan mellan skola/högskola och omgivande samhälle, särskilt vad gäller hållbarhetsområdet.

– Vi vill bidra till en omfattande internationalisering av utbildningen där studenter/elever, lärare och forskare arbetar i stora communities framförallt inom hållbarhetsmålen, säger Henrik. Och till fler godkända special- och examensarbeten på skolnivå, gymnasienivå och högskolenivå, högre kvalitet på arbetena, med färre misslyckanden och avhopp och fler antagna studenter.

– Corona har skyndat på vår utveckling och vidgat vår marknad, säger Henrik. Distansutbildning var tidigare en marginaliserad verksamhet, nu blev det plötsligt en nödvändig omställning i hela världen.

Många organisationer har inte varit förberedda för detta, de har saknat digitala system för utbildning och kompetens att hantera dem. Det digitala kunnandet har snabbt ökat bland lärare vilket ökar förutsättningarna för lyckad implementering av våra system.  När det gäller att lyckas med implementering och digitalisering, ser Henrik några punkter som avgörande:

– Vilja och policy från ledningen samt ekonomisk prioritering.
– Effektiv besluts- och inköpsprocess.
– Utbildning av användare – flexibelt, individanpassat och effektivt via Internet.
– Integrering av olika system.
– En ”mjuk” startperiod för lärare och studenter att bekanta sig med systemet.
– Alltid tillgänglig support lokalt och centralt där roller och ansvar är tydligt.
– Mentorskap. Avancerade användare lär ut hur de arbetar pedagogiskt.
– Återkoppling från användare till företagen så att systemen löpande kan utvecklas och anpassas efter behov.

Nå marknaden och skapa samarbeten

– En utmaning vi har är att nå marknaden, säger Henrik. Som medlemmar i Swedish Edtech Industry hoppas vi att de system vi utvecklat kan bli kända för våra målgrupper genom nätverkets kanaler så att vi kan vi nå både den svenska och internationella marknaden och skapa samarbeten med andra företag som kompletterar våra system, tjänster och kompetenser.