SAMS – administrativt system för minimering av manuella rutiner

SchoolSoft använder AI för att skapa bästa tänkbara schema
februari 20, 2020
Branschens riktlinjer ska öka kvalitet och utvecklingstakt i skolans digitala ekosystem
mars 10, 2020

Vi har pratat med några av hjärnorna bakom SAMS, Gunnar Rikardsson på Candere AB, Richard Dour, Andour Group AB och även Jeanette Edström, SAMS Advisory board. SAMS är ett administrativt system för utbildningsanordnare. Systemet är affärsstödjande, modulärt och består av grundsystem, ansökanportal och utbildningsportal (för lärare och elever). Systemet är byggt för att underlätta administrationen i utbildningsföretag och minimera manuella rutiner, för att på så sätt också undvika potentiella felkällor.  Systemets informationsbank ger ledningen bästa möjliga ögonblicksbild av verksamheten och beslutsunderlag för framtida vägval och beslut.

Av användare för användare
Utvecklingen av SAMS började 2012 som ett resultat av att utbildningsföretaget SweJa Kunskapscenter AB inte hade eller kunde hitta ett administrativt system som motsvarade de krav och förväntningar på användarvänlighet och säkerhet som utbildningsföretaget ställde. Systemet, i sin grundversion, togs i drift av SweJa Kunskapscenter under 2013. Med kontinuerliga förbättringar fortsatte systemet att användas av SweJa Kunskapscenter fram till 2015, då företaget såldes till Lernia Utbildning AB.

Det var en befrielse när SAMS lanserades på SweJa Kunskapscenter, berättar Jeanette Edström som då arbetade som administrativ chef vid företaget. Utvecklingen av SAMS skedde i nära samarbete med verksamheten, den administrativa personalen och ledningen så vi kan verkligen hävda att SAMS är utvecklat av användare för användare.

Jeanette Edström sitter numera i SAMS advisory board tillsammans med Monica Andersson, tidigare delägare av SweJa Kunskapscenter AB och utbildningsansvarig i ledningsgruppen.

Investering i uppgradering – modernt och användarvänligt
Effektivisering av administrativa processer, organisation och kundbemötande, med tillhörande systemstöd är områden som Gunnar Rikardsson brinner för. Med en bakgrund inom finans- och informationsföretag i Sverige och Europa är han den som utvecklat SAMS. Richard Dour, som å sin sida arbetat inom internationell försäljning av komplexa it-system och bland annat haft globalt ansvar försäljning av NASDAQ OMX börssystem, är den som ansvarar för marknadsföring och försäljning.

2017 insåg de att det fanns ett behov på marknaden av betydligt mer moderna och användarvänliga administrativa system och beslöt sig då för att investera i en uppgradering av systemet och påbörja marknadsföring och försäljning. Ganska snart fick de Lernia Utbildning AB som kund och därefter Calle Flygares Teaterskola AB.

SAMS siktar i första hand på den svenska marknaden, men är inte främmande för övriga nordiska eller europeiska marknader när vi hittar rätt partner, säger Richard. Vi har just påbörjat en intensifiering av vår marknadsföring och kundbearbetning och vår målsättning är att inom tre år ha tagit minst 20% av den svenska marknaden och hittat en eller två partners för den europeiska marknaden.

Engagemang, styrning och standarder
Vårt system är modulärt, anpassningsbart och utvecklat i nära samarbete med verksamheten, säger Gunnar och menar att för en lyckad digitalisering krävs ett engagemang och tydlig styrning från ledning samt utbildning av personal. Ur effektivitets- och kostnadsperspektiv är också en standardisering av datamodeller och system för utbyte av information mellan offentliga och privata aktörer eftersträvansvärt.

Språkrör 
Vi tycker att det är bra med en sammanhållande intresseorganisation som kan agera som ett språkrör gentemot myndigheter och leverantörer och bland annat verka för standardisering av interface för informationsutbyte i edtech-världen, säger Richard. Det är också bra för oss att Swedish EdTech har kontakter med systerorganisationer i de övriga nordiska länderna, avslutar han.

Läs mer om SAMS här.