Royal Schedule automatiserar och förenklar schemaläggning med AI-baserad algoritm

Hands-On Science skapar kreativa lärmiljöer i skolan och mer hands-on undervisning
maj 6, 2021
Swedish Edtech Industry vidgar fokus och verksamhetsområde
juni 2, 2021

Vi har intervjuat Nikolaos Kalkitsas, VD och delgrundare av Royal Schedule, ett företag med fyra anställda som tagit fram en AI-baserad algoritm för automatiserad schemaläggning.

I grunden ett matematiskt problem

Royal Schedule startades av en doktorand och två studenter på KTH. Företaget har funnits sedan slutet av 2018, men utvecklingen av algoritmen startade nästan tre år innan dess, berättar Nikolaos, vars roll är att vara bolagets främsta representant mot marknaden.

– Min pappa är schemaläggare på en skola i Stockholm, så jag har själv sett hur tidskrävande och ibland frustrerande schemaläggningsprocessen kan vara. Han spenderade flera veckor varje sommar på schemaläggningen.

Med sin bakgrund i teknisk fysik på KTH tänkte Nikolaos att det måste finnas smartare metoder för att lösa det som i grunden är ett matematiskt problem. Han och hans kursare insåg också att problemet med en manuell och tidskrävande hantering av schemaläggning inte var unikt för utbildningssektorn, utan det finns inom många branscher. De såg potentialen och påbörjade utvecklingsarbetet.

– Målet är att med avancerad teknologi drastiskt förbättra processer och ge fler möjlighet att dra nytta av fördelarna med ett bättre schema, säger Nikolaos. Inom några år siktar vi på att applicera vår algoritm inom hemtjänst, skiftarbeten och sjukvård, för att bara nämna några sektorer.

Avancerad teknologi automatiserar flera arbetsuppgifter

Företagets vision är att etablera sig som världsledande inom automatisk schemaläggning, ett fält de tror kommer växa på fler marknader under de kommande åren. När det gäller utbildningssektorn är målet att nå en signifikant marknadsandel i Sverige och även internationella skolmarknader. Den avancerade teknologin innebär i det här fallet bland annat en automatisering av flera arbetsuppgifter, något som ibland kan vara utmanande att förändra, menar Nikolaos.

– Det är lätt att fastna i läget att fortsätta som man alltid gjort, men för att dra nytta av teknologin och implementera den på ett bra sätt, är det viktigt att hålla balansen mellan att vara nyfiken och redo för förändring. Samtidigt behövs en viss envishet i omställningen från gamla till nya lösningar. Under pandemin har efterfrågan på lösningar som snabbt kan realisera förändringar ökat som ett led i att följa nya restriktioner och rekommendationer, vilket ger viss insikt i vad ny teknik kan göra.

Kunskaps- och informationsutbyte

Kunskap- och informationsutbyte inom utbildningsväsendet är essentiellt för att skapa en bra kundupplevelse, anser Nikolaos.

– Av bland annat den anledningen är det som leverantör av automatiska schemaläggningslösningar för utbildningsväsendet en naturlig del för oss att vara med i Swedish Edtech Industry.

Läs mer om Royal Schedule här.