Resultat av vår samverkan: Nationellt uppdrag till åtta myndigheter – digital infrastruktur för livslångt lärande

Branschrapport 2021 – nya behov driver på utvecklingen
juni 29, 2021
Swedish Edtech Industry har vidgat fokus och verksamhetsområde
juni 29, 2021

Resultat av vår samverkan: Nationellt uppdrag till åtta myndigheter –  digital infrastruktur för livslångt lärande

Vår vd Jannie Jeppesen är ledamot i Regeringens samverkansprogram för Kompetensförsörjning och livslångt lärande och ledde arbetsgruppen Digital infrastruktur. Under hösten 2020 kartlade arbetsgruppen behov och hinder för att få till en sammanhållen digital infrastruktur, där potential för att nyttja data som strategisk resurs skulle kunna frigöras. Syftet var att underlätta utvecklingen av effektiva digitala tjänster som möter individens, arbetsgivares och samhällets behov av validering, matchning, utbildningsutbud, kompetenskartläggning, vägledning och omställning. Arbetet genomfördes med över 30 experter och sakkunniga från sex myndigheter, flera universitet, näringsliv, kommuner och regioner. Läs intervju med Jannie och tre generaldirektörer om arbetet på regeringen.se.

Unikt regeringsuppdrag till åtta myndigheter

Som ett direkt resultat av arbetet, kommer nu ett stort paket med uppdrag till åtta myndigheter för ett stärkt myndighetsövergripande arbete. Uppdraget löser upp flera knutar och kommer leda till att det blir enklare att utveckla tjänster som ger individer, utbildningsanordare och arbetsgivare lättare att möta behoven. Uppdraget är unikt, som ger ett gemensamt uppdrag till så många myndigheter samtidigt. Läs om uppdraget här.

Behovet av en sammanhållen digital infrastruktur – ett av förslagen i vår branschrapport

Som konstaterats i flera rapporter har den offentliga sektorn generellt en låg digital mognad där avsaknaden av en nationellt sammanhållen digital infrastruktur skapat silos som förhindrar att data delas och används som strategisk resurs.

Effekterna av teknikskulden och avsaknad av en sammanhållen digital infrastruktur är väl känt: när olika digitala tjänster inte fungerar smidigt tillsammans blir arbetet ineffektivt och utvecklingen kostsam. Men det omöjliggör också utveckling av smarta tjänster som kan lösa en del av de utmaningar vi har idag. Omställningen som behövs kommer att ta tid och resurser på kort sikt, men kostnaden för att inte ställa om är betydligt högre. Det här är en av slutsatserna i vår branschrapport, där du också kan läsa om trender och intervjuer med AI-experter.