Resultat av vår samverkan: Nationellt uppdrag till åtta myndigheter – digital infrastruktur för livslångt lärande