Preparus – kompetensutveckling med kollegiets erfarenheter och kunskaper i fokus

Binogi – vill utveckla digitala läromedel på alla världens språk som alla älskar att använda
mars 3, 2022
2022 – är Skolsverige klar med digitaliseringen nu?
maj 12, 2022

Den här gången har vi pratat med Patricia Diaz, Jenny Mellåker och Daniel Persson Cirera som alla tre är en del av nystartade företaget Preparus. Preparus erbjuder förinspelade föreläsningar med tillhörande reflektions- och diskussionsunderlag och uppföljningssamtal, onlinekurser och webbinarium som underlag för skolornas kompetensutveckling.

Värna lärarnas tid

Preparus målsättning är att skapa högkvalitativ kompetensutveckling för skolor där kollegiets erfarenheter och kunskaper står i fokus, enligt tanken om flipped classroom.

– Vi vet hur mycket samlad kompetens som finns ute i skolorna och vill värna om lärares tid. Med Preparus vill vi bidra till lärares förutsättningar för ett tidseffektivt kollegialt lärande, där vårt innehåll utgör en naturlig del i ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete, till exempel genom färdiga programpaket eller som enskilda stödinsatser i ett större sammanhang.

Det säger Patricia, doktorand på KTH, författare, föreläsare och legitimerad gymnasielärare och nu även Preparus kontaktperson och bollplank för utbildarna de anlitar. Idén bakom Preparus är främst grundad i Patricias mer än 10-åriga erfarenhet både som lärare och föreläsare.

– Jag har genom åren, i båda rollerna och tillsammans med andra lärare, ofta reflekterat över formatet för lärares professionsutveckling och att den bör ha mer direkt koppling till den egna verksamheten, upplevas som tidseffektiv och genomföras kontinuerligt över tid med utgångspunkt i ett kollegialt samtal, säger Patricia.

Tillsammans med Jenny, specialist på utbildningsplattformar, webbutveckling och design och Daniel, managementkonsult inom digitalisering och organisationsutveckling, startade Patricia Preparus.

– Vårt gemensamma intresse av att vilja ge lärare bättre möjligheter för kompetensutveckling är sprunget ur personliga erfarenheter av att på nära håll upplevt när lärare har och inte har likvärdiga förutsättningar för att bedriva fungerande undervisning, säger Patricia. Vi vet att det är många olika faktorer som behöver samspela, att det behövs mer kompetens inom vissa områden och hur viktigt det kollegiala samtalet kring konkreta didaktiska verktyg kan vara för att alla elever ska få en bra skolgång.

– Vi kompletterar varandra med våra olika spetskompetenser och erfarenheter kopplade till digitalisering och lärande på olika sätt, säger Daniel som ansvarar för företagets partnerrelationer, avtal och ekonomi.

– Att vi dessutom bor på samma gata i Tullinge och Patricia och Daniel även under samma tak sedan 15 år, är en trevlig förutsättning, fyller Jenny i. Digitalt i all ära men ibland vill även vi ses på riktigt!

Ett globalt behov av flippad fortbildning

Jenny, som är tekniskt ansvarig för Preparus plattform och arbetar med interaktionsdesign, berättar att tanken och fokus på digital fortbildning har grott länge och är sprungen ur vanlig klassrumsundervisning.

– Det är nog lätt att tro att Preparus är ännu ett “Corona-företag”, men så är det inte. Däremot har pandemin bidragit till att vi har kunnat prioritera om vår tid lite mer för att kunna förverkliga tanken om plattformen. Och kanske att de senaste två årens digitala språng har bidragit till att fler har insett och vant sig vid att vår flippade fortbildning kan vara ett bra komplement till annan typ av kompetensutveckling.

Daniel fortsätter och säger att de tror att behovet av Preparus tjänster är globalt, där vissa delar av världen har ett större behov just nu och andra kommer få det längre fram.

– Vi relaterar även till hållbar utveckling, till exempel till punkt 4 i FNs globala mål, dvs ”God utbildning för alla”. Preparus kan bidra till att förbättra (fysiska och digitala) utbildningsmiljöer så att de är inkluderande och ändamålsenliga för alla. Utifrån denna åskådning har vi ett nordiskt och nordeuropeiskt fokus under de närmaste 2-3 åren och därefter vidare fokus på digitalt mogna nyckelmarknader år 3-5 och framåt, utifrån var behovet är som störst där och då.

Preparus är en viktig och efterfrågad pusselbit för skolledare som vill göra tidsenliga, tids- och kostnadseffektiva val för kollegiets kompetensutveckling, menar Patricia.

– En lyckad digitalisering inom skolan består av väldigt många olika delar och vi vill underlätta för skolledare att planera, genomföra och utvärdera kvalitativ kompetensutveckling på kollegiets villkor – flippad fortbildning!

Att bli medlemmar i Swedish Edtech Industry var en självklarhet säger de, eftersom samverkan inom edtechbranschen är nyckeln till en hållbar och långsiktig affärs- och skolutveckling.

Läs mer om Preparus här