Portal för hjälp till skolor att bedriva undervisning online

Ökad beredskap för att hjälpa skolor att bedriva undervisning online
mars 12, 2020
Tips vid överbelastning – när systemen laggar
mars 24, 2020

Nu finns en samlingsportal för att ge en överblick över det extra stöd och resurser, digitala läromedel och digitala verktyg som edtechleverantörerna erbjuder skolorna under covid-19.

Portalen Skola online (covid-19)

Portalen är en tillfällig samlingssida som uppdateras dagligen och som just nu innehåller över 50 leverantörer som tagit fram extra stöd till skolorna. Det handlar bland annat om:

  • Kostnadsfritt digitalt läromedel terminen ut
  • Lärarstöd för undervisning online
  • Utökad beredskap för användning online

Här hittar du Skola online (covid-19)

Del av nationell webbplats: skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning i skolan

Smittspridningen av covid-19 innebär en utmaning för hela samhället och landets skolor. Det kan uppstå en situation då det inte går att bedriva vanlig undervisning om exempelvis skolor behöver stängas. Därför ingår Swedish Edtech Industry i ett samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden), Skolverket, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och UR med uppdraget att sammanställa stöd till skolor om distansundervisning på den nya webbplatsen skolahemma.se. Webbplatsen upprätthålls av RISE och här finns stöd, information och kunskap som skolor kan använda för att möta de utmaningar som uppstår på grund av den pågående pandemin. Information om skolahemma.se kommer också att spridas genom #skolahemma.

Läs mer om skolahemma.se här

Här hittar du skolahemma.se

Stort behov av stöd för onlineundervisning och tillgång till digitala läromedel

Leverantörerna har arbetat för högtryck de senaste veckorna för att möta lärarnas och skolornas behov av undervisning online, vid en eventuell skolstängning.

Leverantörerna har direktkontakt med sina kunder och de behov de har. Vi har under helgen kartlagt läget om behoven och beredskapen ute i skolorna och vad som görs att hjälpa skolorna, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry. Aktiviteten hos kommuner, huvudmän och skolor är hög för att möjliggöra en omställning av undervisningen. På sina håll behövs stora insatser. Det absolut största behovet är just lärarstöd för hur man bäst bedriver distans- eller fjärrundervisning och att få digitala läromedel och pedagogiskt material på plats. Vi vet ju sedan tidigare att endast 15% av läromedelsmarknaden är digital, så vi behöver snabbt ge tillgång i stor skala.

Flera av våra leverantörer arbetar nu i skift för att får upp alla resurser som behövs.

Arbeta i den digitala miljö ni har

Jannie Jeppesens viktigaste råd till kommuner är att man ska arbeta i den digitala miljö man redan har, där gäller utmaningen snarare att komma igång med användningen för de som inte är så vana. Samarbetet leverantörer och kunderna är därför viktigt. Man kan lugnt säga att hela sektorn har gått upp i stabsläge för att hjälpa skolorna förbereda sig, men inte helt utan utmaningar visar vår undersökning. Skolstängningar har vi redan idag, ökar andelen snabbt så är det ett nationellt nödläge, så jag tror att de insatser branschen gör nu kan få stor betydelse, avslutar hon.

Mer om leverantörernas beredskap och lägesrapport här.