Pionjärer inom digitala hjälpmedel

“Trenden: ökad samverkan och paketering av lösningar”
maj 28, 2017
Supertalang startar digital studie- och yrkesvägledning
juni 19, 2017

 

Redan för tjugo år sedan startade Oribi, ett programutvecklingsföretag som utvecklar hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter i form av datorprogram. Främst stavningskontroller på svenska och engelska men även andra språk. Oribi levererar hjälpmedel till privatpersonen, arbetsmarknaden och skolvärlden. Idag har Oribi 10 anställda. Vi har träffat en av grundarna och VDn Henrik Karlsson. -Vi insåg då, för tjugo år sedan, att de stavningskontroller som fanns på marknaden inte var tillräckliga för de personer  som exempelvis har dyslexi.

“Vi kommer växa, framförallt på andra marknader”

– Det svenska utbildningssystemet, och särskilt specialundervisningen för personer med speciella behov, är en stor del av vår marknad. Om fem år tror vi även att våra program kommer att användas utanför Sveriges gränser i större mängd än idag.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

För vi tror att vi är en stor del och en viktig del av den digitala utvecklingen i svenskt utbildningssystem, för likvärdighet.  Vi vill vara med och sprida information om dessa frågor men också hålla oss uppdaterade med vad som händer i branschen.