Oro kring förutsättningar för kompetensutveckling och likvärdighet