Ökad beredskap för att hjälpa skolor att bedriva undervisning online