Ökad beredskap för att hjälpa skolor att bedriva undervisning online

Branschens riktlinjer ska öka kvalitet och utvecklingstakt i skolans digitala ekosystem
mars 10, 2020
Portal för hjälp till skolor att bedriva undervisning online
mars 16, 2020

Med anledning av utvecklingen rörande Corona (Covid 19) här och i våra grannländer, arbetar nu våra medlemmar intensivt med att öka sin beredskap att hjälpa skolor att bedriva sin undervisning online, i det fall det blir aktuellt även i Sverige.

Säkerställa kapacitet och tillgänglighet
Leverantörernas beredskap handlar om allt från att säkerställa server- och supportkapacitet till att se till att det finns guider och instruktioner för lärare hur de kan använda olika digitala resurser i arbetet. Men det kan också handla om att öka tillgängligheten av digitala lärresurser och läromedel och utöka funktionalitet i befintliga tjänster. 

Tips: utgå från er befintliga digitala lärmiljö
 Ett grundläggande tips till skolor är att utgå från er befintliga digitala lärmiljö – de kommunikations- och undervisningsplattformar, olika digitala läromedel och lärresurser ni har. Tydliggör och påminn om att de finns och hur de kan användas samt var stöd och hjälp finns. Vänd er till era leverantörer om ytterligare stöd vid användning. 

Update: Skola Online (covid-19) – samlingssida uppe nu
En portal där edtechleverantörernas extra insatser, stöd, resurser finns samlade hittas nu via edtechkartan: Skola online (covid-19)