Nytt centrum för lärande på gång, med Sveriges första Edtech Hub redan på plats

Molnleverantör: Sverige måste vara självförsörjande när det gäller infrastruktur
november 28, 2018
Standardnestorn: Intensivt arbete skall göra “störsystem” till stödsystem
februari 22, 2019

Vi har träffat Hanna Elving, som ansvarar för uppbyggnaden av Vercity, ett stort eftergymnasialt kunskapscentrum i Nacka kommun, som även rymmer Sveriges första Edtech Hub, Beyond. Planerna omfattar även högre utbildning och projektet är ambitiöst.

Hannas bakgrund, både från riksdagsarbete, kommunikation och flera år på Business Sweden i Shanghai, ger henne goda förutsättningar att lyckas. Men det är ett svårt och roligt uppdrag, vilket kräver en dos entreprenörskap av mig, säger hon. Vi skall ju bygga upp något helt nytt. Mina erfarenheter gör att jag vet att vi behöver utveckla vårt utbildningssystem och metoder för hur, var och när vi lär oss. Har man haft sina barn i en kinesisk förskola, så förstår man det, skrattar hon.

Vercity är en framtida plats för lärande i Nacka stad som nu finns i tillfälliga lokaler i Nacka Forum. Nacka är en av Sveriges alla snabbt expanderande kommuner och de vill med Vercity sätta lärande i centrum för stadsbyggnad. Nacka kommun, tillsammans med Academedia, FEI, Nackademin och Rise skall nu utforska hur lärande, utbildning och bildning behöver se ut för att vara relevant och ge individer, företag och samhällen den kunskap och utveckling de behöver.

Sveriges första Edtech Hub

Som ett led i arbetet har man startat Beyond Edtech hub, Sveriges första. Företag, både etablerade och startups är välkomna som partners och får då tillgång till arbetsplatser, en närhet till flera huvudmän, lärare, näringslivsföreträdare samt de aktiviteter som de arrangerar.  För Nacka kommun är det ett stort värde att i vår digitaliseringsresa ha en naturlig närhet till de bolag som driver utveckling, menar Hanna. Vårt mål är att Nacka blir ett centrum för lärande om lärandet. Vi ser ett värde av ha en lärarutbildning som ligger i Vercity, granne med en edtechhub och ett stenkast från skolor av olika slag. Då kan utveckling tillsammans mellan tech, elever och lärare ske på riktigt.

Vinnova finansierar förarbete till en edtech testbädd

Vi utreder möjligheterna att öppna testbäddar för edtech i lärmiljöer för barn och vuxna. Det långsiktiga målet är att hitta en metod för att testa edtech så att elever, lärare och huvudmän utvecklas och får tillgång till bättre produkter och att edtech bolagen får större insikt i behoven i skola och vuxenutbildning. Kort sagt att minska gapet mellan ed och tech. Ett viktigt perspektiv är vilket värde bolagen får ut av en testbädd och hur vi bygger för att tillgodose det. Vi har kommit en bit på vägen med vår analys och hittar spännande områden att titta vidare på. Projektet skall slutrapporteras innan sommaren, så jag hoppas kunna beskriva mer då kring vad vi kommit fram till.

Vem kan sitta på Beyond Edtech Hub?

Alla bolag som sysslar med edtech, både stora och små, och vill delta i ett sammanhang där man delar erfarenheter och kunskap är välkomna till Beyond. Partnerskapet kan vara på distans eller på plats. Fem bolag är med idag. Av dem har Drömlabbet haft möten med Nackademin och Prion med Nackas kommunala skolor.  Vi ordnar spontana och organiserade möten med huvudmän, näringsliv och investerare. Just nu planerar vi för workshops om upphandling, investerarträffar och möten med Nackas stora arbetsgivare. Det är också fritt fram för partners att själva ordna workshops, seminarier och testträffar. Hör av er, uppmanar Hanna. Även om du bara har en idé än så länge. hello@beyondedhub.com