Ny rapport: Vår bransch ökar tillväxten, unga bolag växer snabbast

Nu lanseras Nordic Edtech Awards i samarbete med Slush
september 12, 2017
Doktorn som vill revolutionera hur man delar forskningsresultat
oktober 4, 2017

Fotograf: Lotta Bergseth, Mobile Stories

Svensk edtech växer igen. Idag släpper Swedish Edtech Industry en rapport som visar att de svenskgrundade bolagens tillväxt ökade med 12% under 2016, där de yngre bolagen står för det mesta av tillväxten, rent procentuellt.  De nya bolagen växer med 57%. Dessa siffror bekräftas också av vår nylanserade edtechsite på Nordic Tech List, Dagens Industris databas över den nordiska tech-scenen.

“Vi är en stor bransch i tillväxt. I Sverige ligger vi långt fram när det gäller digitalisering av utbildning och vi har många lösningar som efterfrågas på utländska marknader, det ser vi på våra bolag som idag är på export.” 

Siffrorna i rapporten bekräftar den förväntade tillväxten från förra årets rapport och den kommer bara att fortsätta, med de nationella digitala strategierna och intresset för nordisk edtech. Investerare blir allt mer intresserade av de lösningar vi tar fram i Norden.  Enligt data på Nordic Tech list har de tjugo största investeringarna under perioden 2015 till september 2017 ett totalt värde på 370 miljoner kronor.

  • De nya bolagens omsättning växer med 57% och antalet anställda ökar med 27% .
  • På totalen ökar omsättningen med 12%.
  • Den genomsnittliga tillväxten på årsomsättning ligger på strax över 200% (NTL)
  • Antalet nystartade svenskgrundade bolag ökar i år igen och många yngre bolag befinner sig i stark tillväxt.

Våra medlemsbolag som opererar på flera marknader vittnar om att vi ligger ljusår före i Sverige när det gäller digital mognad i utbildningssektorn. Vi har väl utvecklade lösningar och har kommit långt. Med det sagt, så befinner sig utbildningssektorn i början av sin digitaliseringsresa och den tekniska utvecklingen går vansinnigt fort. Därför är det viktigt att se till att det finns förutsättningar och incitament för innovation genom en fri och sund marknad.

Jannie Jeppesen, vd

Rapporten är framtagen av Nils Carlberg, Triglyf AB