Norskt administrativt system nu på svensk marknad!

Utvecklingsprojekt: Kvalitet och lärresurser
februari 23, 2019
Digitalisering 2.0 och analog digitalisering
september 30, 2019

Vi har träffat Øystein Viland, VD på norska bolaget VIGILO, som nu etablerar  sig i Sverige. Vigilo används idag av 25% av alla skolor i Norge och det är ett system som täcker de flesta administrativa tjänster i förskola, skola och på huvudmannanivå. Tanken med Vigilo, berättar Øystein, är att det ska vara en dynamisk plattform som kan anpassas efter behov och som innehåller allt från ansökan om förskoleplats till registrering av betyg. Det för att ge översikt, effektivare arbete och optimal resursanvändning. 

Optimala flöden och en värdekedja i behov av förändring

Under de senare åren har det utvecklats lösningar med ambitionen att säkerställa ett optimalt flöde och enklare administration av förskolor och skolor, där de olika enheterna ska ha översikt över all undervisning och all resursanvändning och huvudmannen ska hantera allt arbete som utförs på den administrativa nivån relaterad till skola och förskola mer effektivt. I Vigilo händer allt detta på en och samma plattform, säger Øystein. Vi har en dynamisk schemaplanering med integrerad vikariehantering. Lösningen har också en app för vårdnadshavare, vilket gör att de använder sig av samma plattform oavsett om de har barn i förskola eller skola.

Under sina 14 år som lärare och rektor i Norge, såg Øystein tydligt att hela värdekedjan i utbildningssektorn, från ansökan om förskoleplats till att producera examensbevis, behövde en digital och effektiv förändring. Resan med Vigilo började och nu menar Øystein att man uppnår just det och att de därmed bidrar till att säkerställa att skolor och förskolor idag följer den viktiga, digitala trenden där allt blir effektivare. För mig är det viktigt att vi helt enkelt utvecklar ett system som inte kommer att bli tidskrävande, säger Øystein . Just för att tiden snarare bör läggas på vad som är viktigt: barnets utveckling.

Uppmuntra innovativa upphandlingar som möjliggör utveckling

För att lyckas med digitalisering av utbildningssektorn, måste förändringsagenter till, tror Øystein. Det är en sak att ha ett system som Vigilo som vill bidra till att utbildningssektorn och barn ska lyckas, men vi lyckas inte utan att politiker, allmänheten och det privata uppmuntrar innovativa upphandlingar som möjliggör utveckling och digitalisering av de processer som behöver det. Att olika instanser strävar efter att dela sina data och använda andras data är också en nödvändig faktor för framgång. En framgångsfaktor för just Vigilo är våra passionerade medarbetare och den yrkeskompetens som de har med sig från kommun, skola och förskola.

Nu etablerar ni er i Sverige, var är Vigilo om fem år?

Vi har vunnit många anbud i Norge och vill ta detta till andra länder. Vi är säkra på att vår schemaplanering ger skolan stora fördelar genom att den är så nära kopplad till det administrativa arbetet. Vi tror också att det kommer att ta oss ut till Europa och att vi kan erbjuda den moderna tjänst som skolor och förskolor ska kunna förvänta sig 2019. Om fem år har vi etablerat Vigilo i flera länder och då som den bästa lösningen för det administrativa arbetet i skolor och förskolor.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Som medlem i Swedish Edtech Industry hoppas vi lära oss om och förstå de behov som Sveriges utbildningssektor har. Med vårt medlemskap och med Vigilo vill vi hjälpa till att göra Sverige till det ledande landet inom edtech, bland annat genom att stimulera innovationsupphandlingar för förändring.