Molnleverantör: Sverige måste vara självförsörjande när det gäller infrastruktur

Nyfiken på: Sveriges nytillträdda professor i edtech
september 23, 2018
Nytt centrum för lärande på gång, med Sveriges första Edtech Hub redan på plats
februari 12, 2019

Vi har träffat Fredric Wallsten, vd för Safespring, en doldis som levererar infrastruktur som tjänst baserat på open-source teknologi och öppna standarder. Safesprings tjänster levererar trygghet med devisen “din data lämnar aldrig Sverige”. Idag är deras största kund i Sverige Sunet, som levererar infrastruktur till universitet, högskolor, myndigheter och forskning. Kunder med höga krav på säkerhet.

Fredric har jobbat med infrastruktur i den akademiska sektorn i tjugo år och är man inte bevandrad i API-anrop, backup och andra begrepp så tappar man snabbt tråden. De levererar virtuella servrar, lagring och backup som tjänst. Med robusta tjänster som är baserade på öppna standarder. Därför är den också framtidssäker och mycket skalbar. Deras “Secure by design” koncept gör att den håller en hög grad av säkerhet.

Med digitalisering kommer också sårbarhet

För en effektiv digitalisering av Svensk utbildningssektor krävs det att lära av varandra, dela information och iterativt förbättra lösningar. Teknik är komplext och det finns inte tillräckligt med tillgänglig kompetens. Det kommer ställa krav på nya modeller. Snabbaste vägen dit går genom att basera lösningar på Open-source teknologi, öppna standarder och automation, menar han. Med digitalisering kommer också sårbarhet och just därför kommer det vara viktigt för Sverige att fortsätta driva och utveckla robust infrastruktur och vara självförsörjande inom IT. Innan vi skiljs åt berättar han om hur deras servrar är inlåsta med avtal som stipulerar att endast vissa personer, deras egen personal, har tillgång till servrarna. Molnet är ju egentligen hårdvara i grund och botten.

Varför har ni blivit medlemmar i Swedish Edtech Industry?

Digitaliseringsvågen förändrar både behov och leveransmodeller. Vi vill vara en del av sektorn för att kunna bidra med att tillgängliggöra effektiva och moderna tjänster för svensk utbildning. Vi har en stark tro på att genom samverkan så kommer vi vara effektivare i att stötta en hållbar utveckling av den svenska utbildningssektorn. Genom medlemskapet i branschorganisationen vill vi också tydliggöra vårt engagemang och långsiktighet för detta.

För mer information om safesprings tjänster vänligen läs här: https://docs.safespring.com/