Microlearning och praktiska moment för att öka kunskaperna i dataanalys