Microlearning och praktiska moment för att öka kunskaperna i dataanalys

Fokus Förskola för samarbete, förenklad planering och ökad bredd i undervisningen
augusti 31, 2020
Matteappen – visar och följer i realtid hur eleverna löser matematiska problem
september 8, 2020

Vi har pratat med Marcus Andersson, en av grundarna av Learnesy, ett företag som sedan 2014 erbjuder praktiska kurser i Excel och dataanalys med fokus eftergymnasial nivå och med kunder bland flera universitet och yrkeshögskolor i Norden.

Värdet av datadrivna beslut

När jag kom ut i arbetslivet som ekonom hade jag knappt öppnat programmet Excel, berättar Marcus. Efter att ha arbetat några år som bl.a. konsult, controller och inköpschef, insåg jag värdet av att snabbt och effektivt kunna fatta datadrivna beslut. Med goda kunskaper i dataanalys och förmågan att presentera dina insikter förbättras resultat, oavsett företag, bransch eller yrkesroll.

Men för att lära dig ett program räcker det inte med att se det, fortsätter Marcus. Du måste in i det, använda det. Samtidigt har du kanske inte tiden att gå en tidskrävande kurs, utan behöver arbeta mer i kortare moment, när det passar och det är därför våra utbildningar bygger på microlearning i kombination med en hög grad av praktiska inslag.

Tekniken före kunnande – ett gap som växer

Trots värdet av att kunna fatta datadrivna beslut, råder det en generell brist på kunskap inom dataanalys, menar Marcus. Tekniken ligger långt före kunnande och det är ett gap som växer. De flesta går igenom såväl universitetsutbildningar som yrkesliv utan att få någon utbildning i hur de använder sitt primära arbetsverktyg – datorn.

Därför startade vi Learnesy 2014 och lanserade vår första grundkurs i Excel, säger Marcus. Vi hittade snabbt en perfekt matchning med utbildare på eftergymnasial nivå och idag är våra utbildningar obligatoriska vid flera universitet och yrkeshögskolor i Norden. Bland våra kunder idag finns några av Nordens mest renommerade utbildare som t.ex. Handelshögskolan i Göteborg, Linköpings Universitet och BI Norwegian Business School i Norge, men också hos de som inriktar sig till yrkesverksamma så som FAR och Srf konsulterna.

Användarvänlig och fokuserad produkt

Vår målsättning är att underlätta arbetet för utbildare och att förbättra resultatet hos studenterna – en kombination som kan vara mer komplicerad än man tror, men för oss har en användarvänlig och fokuserad produkt hjälpt, berättar Marcus. Under 2019 fick Learnesy ca 30 000 nya användare och vi ser att den tillväxten fortsätter in i 2020, fortsätter han. Fokus för oss är nu att fördjupa samarbetet med utbildare i Norden och större företag genom en ökad kursverksamhet och användarvänlig plattform. Vi ser också en mycket bra tillväxtpotential i övriga nordiska länder där vi kommer öka vår närvaro.

Att vara medlem i Swedish Edtech Industry ger oss tillgång till ett nätverk av andra företag med samma målsättning, att förbättra det svenska utbildningssystemet, avslutar Marcus.

Läs mer om Learnesy här.