Meitner – en skolplattform och helhetslösning som ska underlätta vardagen för landets lärare och elever

Swedish Edtech Industry har vidgat fokus och verksamhetsområde
juni 29, 2021
NUITEQ gör undervisning och lärande mer engagerande i klassrummet och på distans
september 23, 2021

Vi har pratat med Adrian Andersson, VD och grundare av Meitner, som levererar en alldeles ny och modern skolplattform, en helhetslösning för förskola, grundskola och gymnasium.

Vill utmana marknaden

Adrian är en 22-årig entreprenör som redan hunnit starta flera bolag och grunden för just Meitner lades under Adrians gymnasietid, eftersom han och flera i hans närhet upplevde brister i it-systemen skolan använde. Direkt efter gymnasiet drog arbetet igång och 2020 offentliggjorde företaget sin satsning.

Meitner samlar flertalet verktyg i en plattform där hjälpverktyg som att kunna analysera och upptäcka psykisk ohälsa i ett tidigt stadie prioriteras.

– Vi försöker ha ett framtidstänk och tror på modularitet och flexibilitet, där skolan själv har full kontroll över sin data och kan få den presenterad genom visuell statistik, precis så som varje unik skola själv önskar, berättar Adrian. Vi vill utmana de stora It-leverantörerna i en bransch där digitaliseringsinnovationen går långsamt.

Meitners team består av nyutexaminerade elever, tidigare kommunadministratörer och befintlig skolpersonal. Alla har insyn och en bred förståelse för skolans värld, menar Adrian som fortsätter med att berätta att steget från hypotetiskt projekt till verklighet togs av två anledningar.

– Den första var att en lärare sa till mig att han ville lämna läraryrket eftersom han kände att han lägger mer tid på administration än vad han gör på att undervisa och det var inte därför han blev lärare från första början. Den andra anledningen var Stockholm stads haveri med sin miljardsatsning i utvecklandet av skolplattformen. Det här gjorde att vi, teamet bakom Meitner, valde att gå ihop och gemensamt ta upp kampen om en bättre framtid med bättre digitala lösningar i skolan, säger Adrian.

Modern teknik och användarvänlighet ledord i utvecklingen

Det märks på Adrian att ett viktigt fokus i utvecklingsarbetet av Meitner är användarvänlighet och modern teknologi. Alla miljöer ska vara enhetliga och hänga samman, både i utseende och funktion, berättar han. En lärare ska kunna arbeta på flera skolor, i olika kommuner och ha barn på flera olika enheter och samtidigt kunna nå all information via ett konto, utan att behöva hantera flera inloggningar, menar Adrian och säger vidare:

– It-systemen får inte vara så komplicerade att använda som många är idag. Att digitalisera skolan är i allmänhet ett omfattande arbete och det finns många ställen att starta på. Att förenkla det dagliga arbetet för lärare, elever och skolledare med automatiseringar av det administrativa arbetet tror vi på Meitner är en avgörande del. Och det tror vi framförallt görs genom nya användarvänliga plattformar och system, men framförallt genom att minska antalet system.

Adrian beskriver hur alla i teamet upplevt krångliga system som krävt flera dagars utbildning och menar att en skola eller kommun inte ska behöva ha heldagsutbildningar för att förstå hur ett system fungerar.

– Ingen har någonsin fått en utbildning i hur Facebook fungerar, eftersom det är så enkelt och självinstruerande, säger Adrian. På samma sätt försöker vi konstruera Meitners arbetsflöde och hur vi bygger våra tjänster, så att eventuella utbildningar kan genomföras på en halvtimme. Och här bör vi inte vara unika. Det måste bli en självklarhet bland alla It-system och plattformar på marknaden. Vi, dagens leverantörer, behöver skärpa till oss och växla upp användarvänligheten i våra system och plattformar ordentligt.

Snabb expansion

Meitner arbetar idag aktivt med implementering av nya kunder, både från privata och offentliga verksamheter.

– Vi står nu inför en spännande process med snabb expansion där vi genom att ersätta flertalet befintliga verksamhetssystem med en plattform kan göra stor skillnad för skolor, både för personal och elever, säger Adrian. Nu fokuserar vi på att accelerera försäljningsprocessen och fortsätta skala i Sverige, men har redan vid lansering fått intresse från marknader i andra länder.

Uppmanar skolor att fortsätta våga möta nya idéer

Som en effekt av pandemin ser Adrian och hans team ett förändrat beteende hos skolor och kommuner med en annan öppenhet att testa nya lösningar för framtida digitalisering. Det behövs innovation och det finns mycket att erbjuda skolan här, menar Adrian och vill uppmana skolor och kommuner att fortsätta våga möta nya idéer och innovationer från marknaden.

– Det finns så mycket bra att hämta, inte minst från nystartade aktörer inom edtechbranschen, säger Adrian.

Samtidigt tycker han att leverantörerna hade kunnat ta större ansvar under pandemin och samarbeta mer, hitta lösningar för integration med olika videosamtalstjänster till exempel.

– Vi ser det som viktigt att alla befintliga it-leverantörer öppnar upp sina API:er och möjliggör kopplingar för skolor och andra aktörer på marknaden, för att tillsammans underlätta arbetet för skolorna.

En viktig fråga för Adrian och Meitner är att driva frågan just om hur digitalisering kan underlätta och hjälpa skolornas alla lärare och elever att må och prestera bättre framöver, att minska arbetsbördan, underlätta hantering, automatisera administration och förenkla vardagen.

– Det innebär ett brett arbete och samarbete inom många typer av produkter och digitala lösningar. Att vara medlemmar i Swedish Edtech Industry ger oss möjlighet till samarbete och att driva frågorna och hjälpa friskolor och kommuner i sitt tänkande och genomförande av digitaliseringen, avslutar Adrian.

Läs mer om Meitner här
Och se deras medverkan i Draknästet på Svt den 23/9!